Днес изтича срокът за коментари по проектозакона за хората с увреждания на страницата на www.strategy.bg. Проектозаконът е изключително слаб – не предполага никаква реформа, създава предпоставки за институционален хаос, води само и единствено до по-високи и неоправдани разходи на бюджета (месечните добавки вече ще бъдат процент от линията на бедност, а не от гарантирания минимален доход) и без никаква полза, още по-малко ефект, за хората с увреждания.

Не е ясно как ще се предоставят техническите помощни средства и медицинските изделия, но няма признаци за предстояща промяна – това ще стане ясно в Правилника към закона след приемането му – порок, който трябваше да бъде отстранен, но не е. Достъпността на средата, образованието, жилищното осигуряване, да не говорим за здравеопазването – са все сфери без никаква съдържателна промяна. Не искам и да поставям темата за ТЕЛК – това безобразие и решенията на ТЕЛК си остават основата за определяне кому какво да се даде… Цялостната философия на закона си остава непроменена… Становището ни по предложения нов закон за хората с увреждания може да видите тук