За нас

Ние сме различни, борбени и новатори хора!

Центърът за независим живот – София (ЦНЖ) е неправителствена, нестопанска организация на хора с увреждания, регистрирана като сдружение за извършване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ЦНЖ работи за промяна на държавната политика в сферата на уврежданията в България от 1995 г., като активно се застъпва за ценностите на независимия живот и прилагането на социалния модел на увреждането.

Визия

Свят, в който хората с увреждания имат възможност за избор и могат да живеят независимо, качествено и достойно.

Мисия

Хората с увреждания да получат необходимата им подкрепа за постигане на независимо и пълноценно човешко съществуване.

Ценности

Водени от етичният кодекс, присъщ на всяко човешко същество, ние сме подвластни на универсални ценности.

Независим живот

„Независим живот” означава хората с увреждания да имат същите възможности за избор и контрол в своето ежедневие, както хората без увреждания.

Преди всичко обаче “независим живот” означава възможности за реален избор и контрол. Не да “избираш” дали да приемеш или да откажеш единственото, което предлага държавата, а да имаш избор между различни алтернативи, между различни социални практики.

За родителите на дете с увреждане това означава:

 • да могат да избират дали децата им да останат не дотам образовани (вкъщи или в специално училище);
 • да учат заедно със съседчетата и приятелчетата си в кварталното училище – което обаче е достъпно и където детето им ще получава специализираната подкрепа, от която се нуждае.

За зрелия човек с увреждане това означава:

 • да избира дали да бъде клиент, който поставя условия, или пациент без право на мнение за организацията на собствения си живот;
 • да избира дали да работи в обща среда и да си изкарва достойно прехраната, или да фигурира като “мъртва душа” в щатното разписание на специализираното предприятие;
 • да избира дали да ползва социални услуги, или да получава социални помощи;
 • да избира дали да го възприемат като гражданин с равни права и отговорности, или като просяк за милостта на държавата.

Социален модел

Социалният модел на увреждането е основен инструмент за социално-политическа критика по отношение на житейската ситуация на хората с увреждания. За да изпълнява тази критическа функция, социалният модел обикновено се противопоставя на т. нар. „медицински модел” на увреждането. Двата модела представят два коренно различни начина за осмисляне и действие в сферата на уврежданията.

Според социалния модел:

 • Увреждането е различие като културата и пола.
 • Проблемите, свързани с уврежданията, се коренят в недостъпната физическа и социална среда.
 • Решението на проблема е да се променят средата и обществото (като бъдат направени по-достъпни), а не да се променя човекът.

Според медицинския модел:

 • Увреждането е аномалия, нещо нежелано и ненормално.
 • Увреждането е индивидуален проблем.
  Решението на проблема е да се излекува увреждането.
 • Само професионалистите (лекари, психолози, рехабилитатори и т. н.) могат да помогнат на хората с увреждания.

Накратко, опозицията между социален и медицински модел е ценен инструмент, който дава възможност на хората с увреждания и техните организации да бъдат критични.

Равнопоставеност

Равенството е да се гарантира, че всеки индивид има равна възможност да се възползва максимално от живота и талантите си.

Също така е убеждението, че никой не трябва да има по-бедни шансове за живот поради начина, по който са се родили, откъде идват, в какво вярват или дали имат увреждане.

Равенството признава, че исторически определени групи от хора със защитени характеристики като раса, увреждане, пол и сексуална ориентация са изпитвали дискриминация.

Хората с увреждания имат същите права като всички членове на обществото. Социалният модел на увреждане предполага, че бариерите, отрицателните нагласи и изключването от обществото са истинските фактори, определящи кой е инвалид и кой не.

Партньорство

Много от постигнатото сме го направили в партньорство с едни от най-големите НПО-та и бизнес структори в България и чужбина!

Вярваме, че и с Вас можем да установим перфектни партньорски взамоотношения и да постигнем заложилите си ОБЩИ цели!

Очакваме Ви!

Членство

Център за независим живот е открита за нови приятели и съмишленици. Всеки, който изповядва идеите и целите на организацията, и иска да промени сегашното положение на социалните политики, е добре дошъл при нас!

Нека заедно променим статуквото.

Очакваме Ви!

Кои сме ние?

Управителен съвет на Център за независим живот

Нина Жишева
Нина Жишева

Председател на УС

Лиза Бочева
Лиза Бочева

Член на УС

Никол Николова
Никол Николова

Член на УС

Людмила Борисова
Людмила Борисова

Член на УС

Надежда Денева
Надежда Денева

Член на УС

Управленски екип

Митко Николов
Митко Николов

Изпълнителен директор

Дарителство

Имате желание да подпомогнете финансово застъпничестката ни работа, това е Вашето място.

Благодарим Ви предварително!

Настройки за поверителност
Ние използваме "бисквитки", за да подобрим Вашето преживяване, докато използвате нашия уебсайт. Ако използвате нашите Услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Ние също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете своето съгласие по-долу, за да разрешите такива вграждания на трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за поверителност
Youtube
Съгласие за показване на съдържание от - Youtube
Vimeo
Съгласие за показване на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Съгласие за показване на съдържание от - Google