Наблюдателница

Не изпускаме нищо важно от поглед!

Н

аблюдателницата е място, изнесено извън полето на бойните действия, откъдето запознати със ситуацията информират за разположението на силите, за опасности по фронта, за загуби или печалби в жива сила и техника. И понеже социалното включване в сферата на уврежданията си е истинска битка за контрол върху определена група хора и върху ресурсите за нейното подпомагане, нашата наблюдателница има за цел да Ви информира за трите основни области, които гарантират човешките права и са ключ за промяна на статуквото:

  • образование;
  • социална подкрепа;
  • участие на хората с увреждания в политическия процес.

Съдържание:

Актуално

Индекс за включеност на хората с увреждания през 2020 г.

Преглед на закона за хората с увреждания през 2020 г.

Преглед на закона за лична помощ през 2020 г.

Първа страница

Алтернативни отговори на поставените въпроси от Комитета по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и нашите препоръки

Корица на доклада

Общ доклад за състоянието на политиките за хора с увреждания в България (2016 г.) 

Корица на доклада

Анализ на придобивките и техническите помощни средства за хората с увреждания (2016 г.)

Заглавната страница на доклада

Анализ на процеса на деинституционализация (2016 г.)

Корица на анализа на асистенстките услуги

Анализ на асистентските услуги в България (2016 г.)

Анализите ни през годините

Корица

Методика за анализ и събиране на казуси за нарушени права.

Корица

Сравнителен анализ (2013 г.) на методиките за предоставяне на различни социални услуги в общността от резидентен тип.

Корица

Петиция (2013 г.) до Европейския парламент за недостъпността на междуградския железопътен и автобусен транспорт в България (на български) 

Корица

Дълбочинно изследване (2012 г.) на действащо у нас защитено жилище.

Корица

Анализ на дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) 2005 г. – 2010 г. Резюме на анализа може да видите тук. Препоръки за оптимизиране на работата на НСИХУ можете да прочетете тук.

Първа страница

Преглед на политиките по уврежданията в България 2009 г. – 2010 г.

Първа страница

Нов доклад – оценка на асистентските услуги в България. ( 2009 г.) Резюмето на доклада може да се изтегли от тук.

Първа страница

Нов превод за достъпността и градската среда – Европейска концепция за достъпност в полза на администрацията. (2008 г.) Важно и полезно четиво за работещите в държавната администрация.

Корица

Нов доклад – критична оценка на услугата „Асистент за независим живот“ (2009 г.) на Столична община.

Корица

Два нови превода на текстове, емблематични за движението на хората с увреждания във Великобритания: „Фундаментални принципи на увреждането“ и „Политическо изявление“ на Съюза на хората с физически недъзи срещу сегрегацията.

Корица

Какво е значението на ходенето според британския социолог Майк Оливър? Вижте неговия анализ тук.

Корица

Каква е връзката между интеграцията и Закона за интеграция на хората с увреждания? Прочетете повече по въпроса в новия анализ „Бележки върху интеграцията и Закона за интеграция на хората с увреждания“ (2009 г.)

Корица

Какво е „социален модел на увреждането“? Каква е историята на идеята? Какъв е смисълът от нея? Текстът „Социален модел на увреждането“  (2008 г.) дава отговор на тези и други важни въпроси.

Още интересни материали

Образование

Образованието е важно, защото образованите хора трудно могат да бъдат контролирани от страна на властта или на доставчиците на услуги. И още нещо: благодарение на своето образование – разбирано далеч по-широко от формалните занимания в училище, без те да бъдат изключвани – хората могат да си намерят работа, да взимат решения за живота си и да осигуряват бита си по независим начин.

Социална подкрепа

Социалната подкрепа (а не социалната помощ) е нещо, без което хората с увреждания не могат да водят независим живот. Големият въпрос е как се предоставя тя, какви са резултатите от нея и какви ползи носи за нас и за обществото. Например, едно е да имаш асистент, който сам си избрал и на когото сам си възложил какво, кога и как да свърши, а съвсем друго – да ти назначат някого, който те посещава от 9 до 17 и прави за теб само онова, което някой е решил да включи в „менюто” от услуги.

Гражданско участие

Гражданското участие във взимането на политически решения е съвременният отговор на проблемите, свързани с характерното за представителната демокрация откъсване на властта от ежедневието на хората и техните проблеми. „Нищо за нас без нас!”бе и лозунгът на Европейската година на хората с увреждания. Но критичният преглед на резултатите от тази идеология показва, че участието на гражданския сектор във взимането на политически решения може да доведе до размиване на отговорностите на властта, обезоръжаване на гражданите в критичните им действия спрямо държавата, съучастничество в нелепи политически решения, и, не на последно място, лично облагодетелстване на „гражданското” представителство (разбирай, шепа лидери) от разпределението на публичен ресурс.

Други
Настройки за поверителност
Ние използваме "бисквитки", за да подобрим Вашето преживяване, докато използвате нашия уебсайт. Ако използвате нашите Услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Ние също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете своето съгласие по-долу, за да разрешите такива вграждания на трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за поверителност
Youtube
Съгласие за показване на съдържание от - Youtube
Vimeo
Съгласие за показване на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Съгласие за показване на съдържание от - Google