Архив на категорията

Всичко писано през годините!

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА ДНЕС, В БЪЛГАРИЯ

Във фермата, която се гушела съвсем накрая на гъстата гора, живеели три малки, много мили розови прасенца. Те били много добри приятели – заедно играели и много се разбирали. Едното свирело на флейта, другото на цигулка, а третото на пиано. Така си минавали безгрижните им дни и те не усетили кога пораснали. Решили да тръгнат на път.

Речено, сторено. Дълъг бил пътят и, за нещастие, минавал през тъмната гъста гора, където с дни не прониквал слънчев лъч, диви зверове непрекъснато прекосявали пътечката, черни клони препречвали пътя им. Прасенцата, обаче, не се изплашили, държали се здраво за ръце и дружно преодолявали трудностите. Много ли минало, малко ли, не знам, но един ден пред тях се процедила тъничка ярка светлинка. Затичали се към нея тримата другари и след минути се озовали на прекрасна малка полянка. Цялата огряна от слънце. Нямало какво повече да мислят прасенцата, разтичали се наоколо и всяко домъкнало отнякъде различни материали за строеж. Първото донесло купа слама. Второто дотътрило наръч клони, а третото пъшкало под товар с тухли. Захванали се и дружно си построили по една къщичка – сламена, дървена и тухлена. Всичко било от прекрасно, по-прекрасно. Всяко прасенце си влязло в къщичката и било щастливо в новия си дом. Събирали се следобед да пият заедно по чашка чай, правели си концерти, веселели се.

Но един ден около полянката се появили Хитрата Лисица и Лакомия Вълк. Двамата изглеждали страхотно – такива едни, красиви, облечени в скъпи дрехи, с тъмни очила, с масивни златни бижута по вратовете и ръцете.  А пък да бяхте видели колите им… майко мила! Огромни черни, лъскави лимузини с антени и мигащи светлини. Свят да ти се извие. Свитите и на двамата били многобройни, все яки млади бичета с подострени рогца и подковани копита.

– Аууу, какви красиви къщички! – провлякла глас Хитрата Лисица. – Ах, а какви прекрасни прасенца! Погледни само ЕлВи! – обърнала се тя към Лакомия Вълк.
– Както винаги говориш самата истина, ЕйчЕл! – кимнал с глава Лакомия Вълк и разтегнал муцуната си в огромна, зъбата, любезна усмивка.
– Прекрасни наши гости, – обърнала се Хитрата Лисица към трите прасенца, – добре дошли в нашата гора! Както вече сигурно сте се сетили, аз съм ЕйчЕл, министърка съм в Гъстата гора. Министърка на грижата и помощта. Много ми е приятно! А това е директорът на Гъстата гора – ЕлВи. На него също му е много приятно! – и Хитрата Лисица смушила Лакомия Вълк в ребрата, та той отново бързо разтегнал муцуна в огромна зъбата усмивка.
– А, вие сте…? – свалила едното очило на тъмните си очила, обточени със златни рамки ЕйчЕл и се втренчила в прасенцата въпросително.

През цялото време трите прасенца стояли като втрещени, притиснати едно о друго от страх пред неканените гости, за които било известно, че много обичат да ядат крехко свинско месо.

– Азззз съъъъм Прасчо. – с треперещ от страх глас отронило едното прасенце.
– А-а-а-з с-ъ-м  Пра-а-а-сун. – заекнало второто.
– Аз съм Прасиян. – отговорило бързо третото, но веднага се скрило зад приятелите си.
– И каквоооо? – отново проточи мило гласче Хитрата Лисица. – Решихте да се заселите в нашата гора? Харесва ли ви тук? Добре ли ви е? Лесно ли ви е?
– Ах! – лицето на Хитрата Лисица изведнъж приело състрадателно изражение. – Чак сега забелязах, че предните ти крачета са доста по-къси и криви от задните! Странно, как се справяш по нашата неравна полянка? – и тя посочила с лакирания си нокът към Прасчо, който се вгледал в краката си и сякаш се смалил. Досега не бил обърнал внимание – наистина предните му крачета били по-късни и по-криви. Чак му се доплакало на горкото прасенце. Заболели го краката и той седнал на задницата си съкрушен. Опитал се да каже, че свири на цигулка, но ЕйчЕл била на път да го отмине, махайки пренебрежително с ръка, отсичайки строго „За нищо не ставаш, скъпи!“ От очите му закапали едри горещи сълзи.
– Оооо, миличък, не тъгувай! – потупала го по рамото Хитрата Лисица и смигнала заговорнически на Лакомия Вълк, който наострил уши и се приготвил да слуша внимателно. – Ние затова сме тук, да помагаме. Ще ти даваме всеки месец по половин килограм жълъди, за да не гладуваш. Нали няма да можеш сам да си ги търсиш в Гъстата гора.

При тези думи Хитрата Лисица се доближила до второто прасенце Прасун. Вгледала се в него внимателно изпод тъмните си очила и отново възкликнала с престорена тревога в гласа си:
– Ах, миличък, ама на теб зурличката ти е крива, затова фъфлиш, когато говориш, нали?
– Ъъъъ – заекнал Прасун. – Ама аз свиря на флейтичка.
– Глупости! – намесил се грубо Лакомия Вълк, но веднага се поправил и се нахилил до уши, оголвайки огромни зъбища. – Прекрасно си се справил, но, виж сега, тая крива зурла ти пречи да изговаряш думите ясно и другите не те разбират. Затова на теб ще даваме всеки месец по едно кило жълъди, защото с тая крива зурла сигурно ти пада от устата, като ядеш.
– ЕлВи, ела да видиш! – изпищяла Хитрата Лисица, която вече стояла до Прасиян и се взирала в очите му, като размахвала ръка пред лицето му. – Той не вижда добре! Ох, горкото прасенце! И от него нищо не става!
– Но, но, но аз свиря на пиано! – опитал се да се изпъчи Прасиян, но отново се стреснал и се присвил до другарчетата си, които вече плачели неудържимо. И от неговите очи потекли едри бистри сълзи.
– Не, не, не! – грациозно врътнала коженото си палто Хитрата Лисица и златните й бижута дръннали напевно. – Не тъгувайте, скъпи мои! Прасиянчо, миличък на теб ще даваме по двеста грама жълъди на месец, защото ти не ги виждаш, но много добре ги надушваш, нали? Виждате ли колко сме щедри и какъв късмет извадихте, че дойдохме днес на тази прекрасна полянка? Няма да свирите повече нито на цигулка, нито на флейта, нито на пиано. Ние ще ви даваме храната и ще си живеете безгрижно.
– Амаааа – пръв избърсал носле и сълзи Прасчо, – вие не ядете жълъди, откъде ще ги вземете, за да ги дадете на нас?
– Е, наистина, няма да е лесно, жълъдите струват пари, но за вас ще направим всичко възможно. Вие за нищо не ставате и ще трябва да се погрижим за вас. Нали затова аз съм министърка на грижата и помощта, а ЕлВи е директор на Гъстата гора. Това ни е работата, да се грижим за поданиците си. Още повече за такива като вас, които са негодни за нищо и са като воденичен камък на шията на обществото.

При тези думи министърката и директорът се врътнали, пъргаво се метнали в лъскавите си лимузини и отпрашили по широкия горски път незнайно накъде.

На другия ден във вестник Горски новини се появило заглавие, изписано с големи червени букви – „Министърката на грижата и помощта и директорът на Гъстата гора днес получиха пет милиона златни монети от дарителите от съседните гори, с които закупиха килограм и седемстотин грама жълъди, които щедро ще раздадат на трите прасенца от прекрасната полянка“, а подзаглавието гласяло – „Браво на министърката и на директора за тази великодушна постъпка!“

В това време на прекрасната полянка се случвало нещо много странно и тъжно. Трите прасенца, които доскоро били неразделни и много добри приятели, се били хванали гуша за гуша и жестоко се карали, ритали и хапели. Всяко от тях крещяло, че иска и заслужава повече жълъди от другото, защото неговото увреждане било по-тежко. Питали се със страшни писъци и квичене защо едното получава повече, а другото по-малко. А в края на прекрасната полянка, зад един бухлат лесков храст, надничали Хитрата Лисица и Лакомия Вълк, потривали доволно ръце и се побутвали един друг с лъснали хищни очи и проточени лиги.

– Е, ЕлВи, готови са за изяждане! Свирели били на цигулка, на флейта, на пиано! Хи-хи-хи-хииии! Дай им торбички с различно количество жълъдчета и им гледай сеира!

Нина Жишева

 

[1] ЕлВи – от произношението на английски на първите букви от името на Лакомия Вълк (бел.авт.)

[2] ЕйчЕл – от произношението на английски на първите букви от името на Хитрата Лисица (бел.авт.)

Приказка за значението на средата в живота на децата с увреждания

Вика бързаше да се прибере след работа. На улицата беше студено, духаше вятър, плющеше дъжд. Жената се спусна към метрото, като отърсваше мократа си дреха, огледа се и се упъти към ескалатора. И точно, когато пресичаше площадката, Вика изведнъж забеляза старицата, облегната на стената. Бабичката беше мръсна, покрита с дрипи и стискаше дръжките на количка, от която се разнесе писък. Вика не се сдържа и надникна в количката… и веднага отскочи назад. Очакваше да види бебе, но от количката я гледаше момиченце на около пет години. Детето също беше мръсно, носеше стара, очевидно омаляла рокличка.

– Защо държите детето на тоя студ тук? – попита Вика.
– А къде да я дяна! Трябва да работя! – сопна се бабичката с пресипнал глас. – А та и без това нищо не разбира!
– Как така нищо не разбира? – изненада се Вик
– Болна е тя, по рождение. – отвърна бабата.
– А родителите й къде са? – продължи да пита Вика, като смири тона си.
– Баща й е в затвора, а майка й… дявол я знае къде се развява. Момичето отдавна ми трови душата.

Вика извади от чантата си и подаде на бабичката банкнота от 500 рубли.

 – Ето, вземете, купете на детето плодове. – каза Вика с някаква странна надежда в гласа си и се отправи към перона.

На следващия ден Вика отново потърси с поглед странната двойка, но не ги видя.

 – Вие Манка ли търсите? Вчера някаква богаташка й даде 500 рубли и тя се смахна от радост, отиде да се весели. – обясни й някаква жена.

Вика въздъхна тежко и се помъкна към къщи. Мисълта за момиченцето не излизаше от главата й, проницателният му поглед веднага беше грабнал сърцето й.

След три дни Вика отново се натъкна на баба Манка.

– Дайте ми детето. – каза Вика и сама се изненада на думите си.
– За какво ти е? – удиви се и бабичката.
– Ще я излекувам, ще я изуча – обясни Вика с треперещ глас.
– Абее, не ми се вярва много, че човек ще си навлече ей така, доброволно, болно дете на плещите. – замърмори старицата.
– Вие ще можете да идвате при нас винаги, когато пожелаете, да я виждате. – обясни младата жена. – А как се казва?
– Томка се казва.
– Тамара, красиво име! – усмихна се Вика
– Ако платиш за нея, давам ти я! – прекъсна я баба Манка.
– Колко искаш? – попита Вика
– Две хиляди на месец! – очите на бабичката алчно светнаха
– Добре, ето. – Вика даде парите на старицата.

Бабичката отърка парите о брадата си, пъхна ги в джоб на дрипите си и бутна количката към Вика:

– Взимай, но остави адресче! – добави с присвити очи.

Вика заведе детето в къщи, съблече го и се ужаси – момиченцето беше кожа и кости, покрито със синини, а косата му беше сплъстена и пълна с въшки. Жената извика приятелката си, която беше педиатър, да прегледа клетото същество.

Оттогава изминаха доста години. Сега Тамара е на двайсет и пет години, обожава мама Вика и много добре знаеше, че ако не беше тя, нищо хубаво не очакваше Тома. Мама търпеливо излекува и изучи дъщеричката си. Само тя си знаеше какво й костваше да постигне това, колко грижи, внимание и търпение. Но тя постигна своето – нейното момиченце порасна, изучи се и сега работеше като счетоводителка в добра фирма.

Баба Манка вече я няма на белия свят, но докато беше жива, Вика редовно й плащаше по 2000 рубли на месец, дори и след като успя официално да осинови Тамара.

превод от руски 

ПРИКАЗКА ЗА СТЪКЛЕНИЯ ЕЛФ

Далече, далече на север, в най-гъстата част на Ледената гора, се е сгушила красивата къща на коледните елфи. Всъщност тя се намира в задната част на просторния двор на Дядо Коледовия дворец. Бляскавите кристални прозорци на къщичката светят вечер с топла жълта светлина, кафявите й дървени стени и покрив, отрупани със сняг, много напомнят шоколадово-медените къщи, покрити със сладък крем от бита сметана и ванилия, които сръчните ни майки правят по Коледа. Старата мъдра бреза гали елфовия дом с тънките си премръзнали вейки и тихичко му разказва за слънце, пролет и цветя.

В този голям, уютен дом живеят елфите, които помагат на Дядо Коледа в четенето на писмата от децата. Решават кое дете е било добро и кое не чак толкова. Помагат и при изработването на коледните желания на малки и големи. Никой не знае точния им брой, но на всички са известни  старанието и трудолюбието им. Не знам вие виждали ли сте някога елфи, но на мен тези ми изглеждат напълно обикновени – има и млади и стари, и пълнички и кльощави, има дори и деца и майки и бащи. Единствената разлика от останалите хора са островърхите им уши, топчестите им носове, ниският им ръст и кривите крака. Всичките имат щръкнали оранжеви коси, които трудно се прибират под дългите им червени шапки с бяла пухкава топка на върха. Та, с една дума – една напълно обикновена елфска работа.

Все пак има едно необикновено нещо в къщата на коледните елфи. Ако сте навън, в снежната градина на Дядо Коледа и се загледате внимателно в най-долното прозорче, отдясно на входната врата, онова с красивите перденца на сини и бели квадрати, може и да забележите един малък, много странен елф, седнал на перваза на прозореца. Този мъничък елф винаги седи там, вперил големите си шоколадово кафяви очи надалече-надалече. Казах може и да забележите, защото мъникът целият е прозрачен, като издялан от парче кристал. Само очите му греят топло и в лявата страна на гърдите му тупти червено сърце, като направено от рубин. Дори сърцето на малкия елф е прозрачно. Сигурно не го познавате. Това е Кристал, малкият кристален елф.

Още като се роди Кристал беше прозрачен и малък. Мама Фела и татко Леф бяха много изненадани, когато, преди шест години, в родилното отделение на Северния полюс им поднесоха мъничко вързопче, украсено с дантели и сини панделки, но в него сякаш нямаше нищо. Бяха готови да се закълнат, че повитите пеленки са празни, когато от тях се чу кристалното гласче на рожбата им, която разцепи с рева си въздуха в стаята. Двамата родители се вгледаха внимателно и чак тогава съзряха прозрачното малко момченце да размахва ръчички и крачета и да реве с цяло гърло. Никога досега не бяха виждали подобно нещо! Гледаха ревящото бебе и не знаеха какво да правят. Не че бебето беше дефектно. Не! В никакъв случай! Имаше си всичко, но всичко му беше прозрачно, стъклено и малко. Не смееха да го докоснат. Ами ако го счупят?!

Много изплашени бяха и двамата, много объркани, но какво да се прави – прибраха се у дома си с вързопчето от пеленки, пълно с най-кресливото, мъничко, прозрачно и крехко същество, за което можеха някога да си помислят. Нямаха кой знае какъв избор бедните родители, трябваше да се научат как да отглеждат специалното си дете. Е, Снежната царица им предложи услугите си да им помогне да дадат прозрачния Кристал в Заложната къща, където за него щяха да се грижат пажовете й и придворните й дами, но мама Фела и татко Леф категорично отказаха. Те бяха виждали колко прашасали, мръсни и изпочупени са всички неща, оставени там. Знаеха много добре, че никой, поверен на грижите на придворните й, не беше щастлив. Тези същества губеха живинката си, забравяха всичко, сърцата им окаменяваха.

Почти всяка вечер двамата родители седяха до късно край камината в дневната и разговаряха, търсеха начини как да се справят с неочакваната трудност, която им се бе стоварила на плещите. Често мама Фела проплакваше – „Леф, той дали ще може да ходи в детската градина с другите деца? Ами, ако го блъснат там и ни го счупят?“ – и задушаваше в ръце хлипането си. „Какъв елф ще стане от него? Та той не бива да пипа чукче или гаечно ключе, ще си счупи ръцете!“ – въздишаше тежко татко Леф. На моменти мама Фела се взираше в лицето на татко и от сърцето й започваше да блика някаква буйна, неудържима надежда – „Може пък, като порасне, да се промени, а?“ Но татко Леф нищо не казваше, само свеждаше глава и стискаше мамината ръка по-силно. Това бяха най-тежките му мигове.

Всички в Ледената гора знаеха за голямата мъка на милото семейство, но никога не бяха виждали странното им дете. Когато хората нямат достатъчно познания за нещо, те или измислят красиви легенди или страховити истории, от които на децата им настръхват косите, когато се сетят за тях вечер, в мрака. Така се появиха и неверните приказки за малкия Кристал. Някои разказваха, че бил с четири очи и две уста и че било невъзможно да бъде нахранен. Затова той изяждал всичко, до което успявал да се добере. Други тихичко шепнеха на ухо, че момчето нямало и грам разум, не можело да говори и от устата му, освен неприятна лига, не излизало абсолютно нищо. Толкова противен и грозен бил, че, ако някой случайно го видел, на мига мозъкът му се вкаменявал и човекът обезумявал. Много такива страховити истории за мъничкия елф се носеха из Ледената гора и децата се завиваха нощем презглава, с надежда Кристал да не ги открие, ако случайно реши да тръгне на лов.

Мама Фела и татко Леф знаеха за грозните неверни слухове, които се носеха в гората и им беше много мъчно. В началото се опитваха да ги разсеят, да убедят клеветниците, че нищо от това не е вярно, но така и не им се удаваше. Постепенно отчаянието ги обзе напълно и се отказаха, спряха изобщо да споменават каквото и да било за детето си. Надяваха се с времето всичко да се забрави и приказките да спрат. Решиха да крият момчето си, защото другите няма да бъдат никак, ама никак благосклонни към него и дори се страхуваха, че някой би могъл да го нарани. Забраниха му да напуска стаята си сам, не му позволяваха да излиза в двора навън и да играе с другите деца. Кристал много тъгуваше; как само му се искаше и той да потича с децата по снежните пъртини и да пее песнички с тях, когато ходят да събират подходящи клони за детските играчки. Когато ставаше много тъжен, татко Леф го слагаше в джоба на елфското си палто и го извеждаше на разходка. В долния край на джоба имаше една мъничка дупка, която мама Фела нарочно беше оставила незакърпена, и момчето надничаше от там. Не можеше да види кой знае какво – много внимаваше да не пропадне през дупката, но все пак усещаше ледените целувки на мраза навън, чуваше как вълшебно звънят заскрежените клони на дърветата. Понякога молеше татко Леф да потича малко, за да може да усети вятъра в лицето си. Ех, какво огромно удоволствие изпитваше Кристал в такива моменти! Кискаше се от цялото си сърце и, нали е стъклен, смехът му звучеше като хиляди кристални звънчета, вързани по клоните и се чуваше надалеч. Татко Леф много се притесняваше от този смях на сина си, защото какво би обяснил, ако срещнат някого по пътя си и той го попита какъв е този шум, какви са тези звънчета?! Често молеше момчето си да не се смее, но веднага сърцето му се свиваше от мъка – та той спираше щастието на стъкленото си дете, а и никой нямаше такъв прекрасен, звънлив и чист смях.

В Ледената гора знаеха и за този тайнствен звън. За него също шушукаха и съчиняваха неверни неща. Разказваха за красива вълшебна фея, която имала на пелерината си хиляди кристални звънчета, но ставала невидима в мига, в който се оказвала близо до живо същество и звънчетата замлъквали. Според легендите красивата фея била избягала от свитата на Снежната царица, защото й било много мъчно за малките, странни същества, поверени на жестоката владетелка, за да красят Заложната й къща, но не можела да промени нищо. А наказанието за всеки, напуснал ледената владетелка, било жестоко – вледенявали сърцето му, изтривали спомените от ума му, заковавали устните му една за друга с прокълната ледена висулка и нищо на света не можело да я махне. Всъщност никой не знаеше със сигурност наистина ли съществува такава фея, но звук от звънчета имаше и мнозина ги бяха чували.

Така растеше малкият кристален елф. Скрит, само сред близките и роднините си, непознат за останалите. Мама Фела много се надяваше дрешките, които шиеше за детето си с много любов, да направят прозрачното човече поне малко видимо, но, за да е пълна проклетията, в момента, в който момчето сложеше и последната дреха върху себе си, всичко постепенно избледняваше и ставаше прозрачно и стъклено.

Всъщност на Кристал изобщо не му беше трудно да бъде такъв – растеше весел, палав и умен. Дори понякога му беше много хубаво да не го виждат, защото можеше изкусно да се промъкне зад баба Лефа и да си открадне някоя и друга вкусна ароматна сладка от тавата, току що извадена от фурната. Не че благата баба не усещаше, но й беше много драго, че хлапакът обича сладките й. Лесно можеше да влезе в стаята на по-голямата си сестра Ефала и да надникне в дневника й. Не можеше да чете, но му харесваше да чува звънливия писък на Ефала, когато забележи понамачканите страници на тайната си книга. „Мамоооо, Кристал пак е чел дневника мииии!!!“ – пищеше Ефала, а мама винаги я успокояваше с усмивка „Не се притеснявай, мила! Та той не може да чете. Малък е още“, след което сгълчаваше малкия пакостник, а той даваше най-сладката целувка на намусената си сестра. Да, хубаво му беше на малкия прозрачен елф – имаше добро сърце и всички, които го познаваха, много го обичаха. Но… Даааа, ех, ако не беше това проклето но! Растеше сред хора, които го обичат, но те бяха възрастни, с тях не може да си поиграеш, прощават ти всички бели. Не може да поседиш на верандата в някоя звездна ледена привечер, да подритваш с  крака през парапета и да мечтаеш  за далечините на звездите; обсъждаш вятърът ли клати дървета или дърветата правят вятъра. С възрастните не може да поиграеш на война със снежни топки в бели ледени крепостни стени. С възрастните не можеш дори да се скараш за един джоб желирани бонбонки, които Дядо Коледа ти е подарил на път за човешкия свят. Как само му липсваха децата! Колко много му се искаше да си има приятелчета! Еххх… Голяма мъка му беше това глупаво правило да не напуска стаята си сам и да не се събира с останалите малки елфи. Малката му прозрачна главица така и не можеше да проумее страховете на мама, че можело да го блъснат и да го счупят. Честичко си поплакваше вечер, след като татко Леф му прочете приказка, целуне го по челото и му пожелае лека нощ. Сънищата на Кристал го отвеждаха на чудни места, където има безброй деца, всички играят заедно, пеят песнички и сядат едно по едно в скута на Дядо Коледа. Щастлив беше малкият елф в съня си, но щом се събудеше сутрин отново беше самотен и сам. Ето, затова, Клистал често незабелязано се промъкваше през вратата на стаята си, минаваше тихичко и много внимателно през голямата всекидневна, покатерваше се по перденцето и сядаше на перваза на прозореца. Седеше там с часове и гледаше или навън или се наслаждаваше на приятната празнична гълчава, която се възцаряваше в къщата на елфите винаги около Коледа. Беше тих като мишчица и оставаше почти невидим.

Днес, един ден преди Коледа, Кристал също се беше измъкнал от стаята си и бе прекарал деня тихо и незабележимо на перваза. Денят беше натоварен, елфите бързаха да приготвят всички поръчки. Навред по къщата ехтеше чукане, скърцане, радостна гълчава и много смях; всички бързаха с поръчките; чуваше се вълнуващо шумолене на опаковъчна хартия. Просто във въздуха витаеше коледният дух и всичко беше много празнично и весело. Трудно беше на Кристал да седи тихо и неподвижно на перваза при това вълнение и шумно настроение, но знаеше много добре, че издаде ли се сега, повече никога няма да види този перваз и този прозорец. Помисли си, че може би ще му е по-лесно да не гледа, а само да слуша какво се случва в дома на елфите и се обърна с лице към прозореца. Впери поглед към заскрежените клони на стройните елички отвън, тайничко помаха на едно жълтогушо пиленце, което за миг кацна току пред него, отвъд стъклото и веднага отлетя. Така, както се взираше в света отвън, Кристал се размечта отново и скоро спря да чува гълчавата, понесе се надалече-надалече с шейната на Дядо Коледа, която съвсем скоро щеше наистина да потегли. В мечтите си малкото момченце винаги имаше малки стъклени крилца, с които можеше да лети където си поиска. И този път пърхаше около раменете на Дядо Коледа и се кискаше с цяло гърло на бедния старец, който не можеше да разбере каква муха лети около него и само размахваше ръце, да я прогони. Ох, чак щеше да припадне от смях…, когато усети някой лекичко да го потупва по рамото. В първия момент Кристал подскочи от изненада и веднага след това замръзна на мястото си. Дали бяха чули смеха му? Наистина ли се смееше или само в мислите си? Кой го потупа? Ами, ако го бутне, събори го и го счупи, както винаги го предупреждаваше мама Фела? Мама? Мама, която му е забранила да напуска стаята си сам! Майчице, голямо ли щеше да бъде наказанието му за непозволеното измъкване??? В главата му се въртяха хиляда въпроси, а той не смееше дори да се обърне. Стоеше неподвижно и много наподобяваше красива кристална елхова играчка с рубинено сърце и шоколадови очи.

 • Здравей! – тихичко прозвуча току до ухото му непознато нежно гласче, което веднага продължи с въпрос – Кой си ти?

Стъкленият елф не знаеше какво да направи. Продължаваше да стои като замръзнал, само въртеше очи в опит да погледне зад себе си, без да обръща глава.

 • Не се прави на умрял! – тропна лекичко с краче гласчето. – Преди малко беше напълно жив и се усмихваше на нещо навън.

Кристал бавно се завъртя на перваза и се озова лице в лице с малко момиченце елф, чиито алени панделки едва удържаха буйната оранжева къдрава коса, сресана на две опашки. Всичко в това лице се усмихваше дружелюбно – чипото носле, големите зелени очи, украсени с дълги рижи мигли. Дори луничките му трепкаха като весели звездички. „Това мило момиче в никакъв случай няма да ме събори и да ме счупи…“ помисли си Кристал и също се усмихна лекичко.

 • Здравей! – поздрави тихо и той. – Аз съм Кристал, а ти коя си?

При споменаването на името, момиченцето отскочи ужасено назад и беше готово да изпищи, но успя да сподави вика си:

 • Кристал!!! Оня Кристал???? – в очите й наистина се четеше ужас и цялото й тяло беше готово да побегне. Но нещо все пак я спираше. Стъкленото момче пред нея нямаше нито четири очи, нито имаше две усти. Нито пък изглеждаше безмозъчен, от устата му не течеше гадна лига, не протягаше кръвожадно към нея ръце. – Наистина ли си Кристал?

Нашият малък приятел и понятие си нямаше за това какво говорят хората за него. Родителите му много внимаваха глупавите измишльотини да не стигнат до ушите му. Затова много се изненада на реакцията на момичето.

 • Не знам кой е „оня Кристал“, но моето име е Кристал. – успя да смотолеви прозрачният елф и беше готов да заема отбранителни позиции.
 • Аз съм Ела – представи се момичето и направи една малка колеблива крачка към прозореца. – Странно, ти нямаш четири очи, нито изглеждаш като ядач на хора. Иии… май не ти е замразен мозъкът?

Докато слушаше, очите на Кристал ставаха все по-големи и по-големи.

 • Какво говориш тииии? – едва сподави вика си момчето. – Какви четири очи, какво ядене на хора?! Аз ям само бабините ароматни сладки, похапвам и грозде, понякога и ябълчица, боровинки. Пия мляко и сок от къпини. Откъде ти хрумна на ума подобна глупост?

Ела взе едно столче и се настани удобно до прозореца. Разказа набързо на Кристал какво се говореше за него. В началото момчето се ококори обидено, но колкото повече научаваше, толкова повече се развеселяваше. Той също разказа на момиченцето за себе си, за мечтите си, за тайните си бели и за разходките с татко Леф из гората. Двете деца така се бяха унесли в приказки, че не усещаха времето. Смееха се, притихваха в някакви си техни тайни, оглеждаха се заговорнически и Кристал за първи път в шестгодишния си живот беше щастлив – имаше си приятел! Много им беше приятно да разговарят. Дори и за това колко е самотен малкият елф, колко му е тъжно без приятели. Като чу това, Ела го побутна лекичко по рамото и с някаква странна руменина му прошепна в ухото:

 • Казвали ли са ти, че всъщност ти си едно красиво и добро момче? – и смехът й плисна в шепата й, но мина през сърцето на кристалното момче. Майчице, колко е хубаво да имаш приятел! Не, че смяташе себе си за красив и умен, но му стана много драго да чуе някой да му го казва. Щом другите смятат, че си красив и умен, значи е така. Защо иначе ще си го мислят.
 • Ама, нали съм стъклен, различен съм… – изведнъж се сети момчето и сведе тъжно глава.
 • Ама, то точно това ти е красивото! – плесна с ръце Ела. – Може ли да те взема в ръце и да те преместя на масата? – попита момичето, отметна от челото си една непокорна къдрица и отри дланите на ръцете си в пъстрата си престилка. Така правеше винаги, когато трябваше да свърши някоя трудна работа и трябваше много да внимава. Кристал едва успя да поклати глава, като и сам не беше сигурен това да ли означава или не и ръцете на Ела го грабнаха много нежно и внимателно и го пренесоха до голямата маса в средата на всекидневната, отрупана с вече готовите поръчки за Дядо Коледа. Всичко беше опаковано, надписано и украсено с алени, зелени, сини, оранжеви и бели панделки. На следващия ден, рано сутринта, дядото щеше да впрегне елените и да поеме на вълшебния си път.

В крайчето на масата все още стояха кутии и красиви сандъчета, пълни с бои, брокати, звезди, перли и скъпоценни камъни, с които украсяваха играчките на децата. Ела запретна ръкави и започна сръчно да бърка в различните кутии и да вади ръцете си, оцветени с най-различни багри, покрити със злато и сребро, с бляскави неща, с искрящи красоти. Тук бръкне и погали раменете на стъкления елф. Там бръкне и му мацне лекичко островърхите уши. Това, което правеше момичето, изглеждаше дотолкова интересно на Кристал, че той се почувства като герой на някаква приказна  красива магия и не смееше да мръдне. Само веднъж-два пъти кихна, защото Ела пръсна златен прашец в носа му и много се смяха. Увлечени във вълшебството на приятелството, двата елфа не усетиха кога се развидели.

На сутринта в дома на елфите цареше припряна шумотевица, всички тичаха нанякъде и май никой не знаеше какво точно да прави. Явно се стараеха да натоварят всичко на шейната на Дядо Коледа преди да си е изпил сутрешната чаша с горещ шоколад, за да се отправи на дълъг път. Унесена във вълшебствата си, Ела се стресна, когато вратата на всекидневната се отвори с трясък и в стаята влетяха най-напред най-шумните най-малките елфи, последвани от останалите. Момичето само успя да сложи набързо Кристал в една красива кадифена кутийка, покрита отвътре с нежна бяла лъскава коприна, и затвори капака. След това се втурна да помага в товаренето, като си обеща много да внимава да не би някой в суматохата да натовари и кутийката на Кристал.

*    *    *

В дома на Ана беше тихо и лампите отдавна бяха изгасени. Всички си бяха легнали в Тихата свята нощ и побързаха да заспят, за да може утре Коледа да дойде по-рано. Навън тихо се сипеха бели палави снежинки и трупата пътеките, по които трябваше да дойде Дядо Коледа. Казах всички си бяха легнали и така и трябваше да бъде, но… Босите крачета на момиченцето внимателно слизаха по стъпалата, обути в топли пухкави пантофи. Ана тайно се промъкваше към всекидневната, където в камината пропукваха големите дървета, оставени от дядо й снощи, за да топлели комина, през който да влезе вълшебният старец. Освен от светлината на огъня, стаята се осветяваше и от пъстрите светлинки, мигащи по голямата елха в ъгъла. Момичето си знаеше, че камината и елхата ще светят и затова изобщо не го беше страх. Твърдо беше решена да седи и да чака Дядо Коледа, за да си поговори с него. Шест години вече си мечтае за този разговор. Промъкна се покрай ниската масичка, украсена с елхови клони и изящни дълги бели коледни свещи и седна на дивана, точно срещу коледното дърво. Прибра крака под себе си, сви се в единия ъгъл и се загледа очаровано в красивата елха. Изведнъж погледът й бе привлечен от нещо странно. В първия момент не можа да разбере точно от какво и затова стана и се приближи до елхата. Тогава го видя! Той висеше закачен на един от долните клони и се усмихваше. Големите му шоколадови очи също се усмихваха. Той светеше! Целият беше прозрачен, но златното и сребърното, които го покриваха целия, искряха и хвърляха допълнителна светлина в стаята. Острите му елфски уши имаха на върха си златни звезди и потрепваха притеснено, а рубиненото му сърце туптеше развълнувано. Личеше си, че много му се иска Ана да го хареса. А Ана просто не можеше да откъсне очи от него.

 • Майчице какъв си карсиииив! – прошепна тя и протегна ръка да го докосне. Пръстът й побутна кристалното елхово украшения и то се завъртя. И тогава се случи чудото – цялата стая засия във всички цветове на дъгата. Вълшебни отблясъци я завъртяха в магична вихрушка и всичко беше много красиво. Ана не смееше да помръдне. Стоеше като вкаменена и дори й се стори, че чува нежния звън на хиляди кристални звънчета. След това научи и приказката за малкият кристален елф, когото трябваше да опознаят, за да може той да заблести с вълшебното златно, сребърно, многоцветно. Иначе щеше да си остане само един кристален, чуплив и невидим елф, който дори и коледни играчки нямаше да може да прави.
 • Ти си най-красивата ми елхова играчка! – прошепна Ана, докато сядаше кръстато на дебелия килим до елхата, вперила очи в Кристал.

Кристал се усмихна и за първи път в живота си си помисли, че е страхотно да бъдеш кристален елф, закачен на коледната елха. Колкото и невидим да си, открият ли те приятелите, магията започва да се случва. Защото приятелите виждат и невидимото. Дори когато видимото е грозно, странно, различно, неприето.

ПРИТЧА ЗА БЕЗЦЕННИЯ КАМЪК

Един ден Детето попита Баща си:

“Татко, колко струвам аз?”

Бащата не отговори, а отиде в другата стая и след малко се върна и му даде един странен светъл камък.

“Занеси този камък на пазара. Ако те питат колко струва, ти не казвай нищо, а само покажи двата си пръста.”

Отиде Детето на пазара и направи както му каза Бащата. Не след дълго към него се приближи една жена и, като видя камъка, ахна:

“Ах, точно такъв камък търся от толкова отдавна! Колко струва?”

Детето не пророни дума, а само показа двата си пръста.

“Прекрасно! – изчурулика дамата. – Ще го купя за 2 лева!”

Детето остана удивено. Изтича при баща си и му каза:

“Татко! Една жена на пазара искаше да купи камъка за 2 лева!”

Бащата отговори:

“Сега занеси камъка в музея и отново не казвай нищо, а само покажи двата си пръста, ако някой те попита нещо.”

Детето се завтече към музея. На вратата го посрещна Уредникът и, като видя камъка, се развълнува извънредно много.

“Оооо, какъв прекрасен камък! Той непременно трябва да бъде изложен в музея. За колко ще ни го продадеш, младежо?”

Детето показа двата си пръста и Уредникът извади кесията си.

“Невероятно! Веднага ще платя 200 лева за него!”

Детето отново се затича изненадано при баща си и му разказа за двестате лева, които му предложи Уредникът. Този път Бащата изпрати сина си в бижутерийния магазин и отново му заръча същото – да не казва нищо, само да покаже двата си пръста. В бижутерийния магазин Детето получи най-щедрото предложение – Собственикът пожела да купи камъка за 200 000 лева!

Детето остана направо поразено. Едва стигна у дома и още от вратата извика на Баща си:

“Татко, Татко! Собственикът на бижутерийния магазин ми предложи цели 200 000 лева!!!”

Бащата се усмихна и каза:

“Онзи ден ти ме попита колко струваш. Това, което се случи с камъка всъщност е това, което ние правим със самите себе си. Ако си определим цена от 2 лева, то хората също приемат стойността ни за 2 лева. Ако си определим цена от 200 000 лева, другите също съзират безценната ни стойност. Както сам видя, камъкът не се промени по никакъв начин. Няма значение как изглеждаше, през цялото време си остана същият. Няма значение как изглеждаме, от къде сме тръгнали, какви сме се родили. Единственото, което има огромно значение, е как се представяме самите ние. Няма начин на пазара да продадеш диамант. В бижутерийния магазин няма да приемат парче чакъл. Затова, Детето ми, запомни – ти сам определяш стойността си и мястото, до което искаш да стигнеш.”

 

Прочетено и преразказано от Интернет

ЕДНА МАЙКА СЕ ОТКАЗВА ДА ДАДЕ ДЕЦАТА СИ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ И НЕ СЪЖАЛЯВА ЗА ТОВА

Преведено от 

http://www.insideedition.com/headlines/20627-mom-who-nearly-gave-up-twins-with-down-syndrome-reveals-why-shes-glad-she-kept

Когато Джули МакКонъл разбрала, че е бременна с необикновена двойка близнаци – и двете бебета имали синдром на Даун, тя веднага решила да ги даде за осиновяване.

Но днес Чарли и Майло, от Нампа, Айдахо, са любимците на семейството и майка им иска всички хора да знаят, че раждането на деца със специални нужди не е толкова страшно.

„И идея си нямах какво притежавах в лицето на тези две деца, докато бях бременна, но съм изключително благодарна, че решихме да открием.“ – споделя госпожа МакКонл. – Те са бомба!“

Четирийсет и пет годишната госпожа МакКонъл вече имала четири деца, когато забременява през август, миналата година. Надеждите й били, че този път ще си имат сестричка, толкова искана от 3-годишния им син Анди. Но, когато научила, че носи близнаци със синдром на Даун, изпаднала в шок и решила да ги даде за осиновяване.

„Беше ужасен ден, а месеците, които последваха, ни поставиха под тежък стрес. Беше времето на агония в живота ни.“ – спомня си тя.

Поради напредналата й възраст, майката и бащата Дан, на 46 години, били наясно с нарастващата опасност всяка нейна бременност да се окаже с дете със синдром на Даун. „Решихме да направим пренатални тестове в 11-тата седмица, който доказва с 99% сигурност, дали детето има синдром на Даун. Тестът излезе позитивен, но докторите не можаха да кажат дали само едното от бебета или и двете имат синдрома. Това ни накара в 15-тата седмица да направим амниосентеза. Сложна манипулация, в която, през коремната стена се взима ДНК проба от плацентния мехур. Доста рискова манипулация, но ние искахме да сме сигурни какво ни очаква. Процедурата е дълго и много ни изнерви, още повече, че прегледът с ултразвук показа още няколко проблеми – имаха някакви петна на сърцето, допълнително натрупване на течности, така че никак не бяхме изненадани, когато, две седмици по-късно, получихме резултата, който потвърди, че момченцата ни имат синдром на Даун.“

Когато жената навлезе в 40-те си години, рисковете да роди бебе със синдром на Даун се повишава до 1 на 100, смятат от Националното общество за синдром на Даун в САЩ. Но рискът да се родят разнояйчни близнаци със синдрома, като Майло и Чарли, вече намалява до 14 но 1000000.

Семейство МакКонъл се страхували, че не биха могли да се грижат за деца със специални нужди, но вече било късно майката да направи аборт. С помощта на Националната мрежа за осиновяване на деца със синдром на Даун те намерили семейство, което да отгледа момчетата, но отложили попълването на документацията с месеци. Вместо това, започнали да четат и да се образоват относно синдрома и влезли във връзка с местната Асоциация за синдром на Даун.

„Бяха организирали пикник, на който отидохме и ние и се срещнахме с няколко великолепни семейства. Те бяха така мили да споделят с нас опита си. – разказва майката. – Много ми беше тежко да слушам всичко това, докато бях бременна, но ясно разбрах, че не е страшно!“

„Ние всички обичаме децата си, независимо какви са. Когато окончателно решихме, че няма да позволим на страховете ни да застанат на пътя ни, взимането на следващите ни решения стана лесно.“

Когато настъпило третото тримесечие на бременността, майката и бащата решили, че ще задържат децата си и, когато майката ги родила в 37-мата седмица, МакКонъл вече знаели, че са взели точното решение.

„Щом ги видях, сърцето ми излетя от гърдите ми. – споделя Джули. – Бях поразена. Те се протегнаха и го грабнаха. Изглеждаха просто перфектни малки бебета.“

Останалите от семейството чувствали същото.

„Останалите ни деца са изключително внимателни към тях, а Анди, нашият тригодишен батко, много обича да ги представя на всеки. Дори разнася навсякъде две кукли със себе си. Всеки, който ги види, остава възхитен. Не можете да си представите колко са забавни. И двамата обичат да се правят на глупачета и затова помежду си ги наричаме братята Гуфбол, като във филма „Сватбения певец“.“

Все пак майката признава, че се притеснява за това как ще се отнасят към тях другите хора, когато момчетата пораснат. „Най-големият ми страх е, те биха могли да се отнасят с тях неправилно, да им се подиграват, да бъдат отблъснати. – споделя Джули. – Много искам синовете ми, когато пораснат, да имат приятели, да бъдат зачитани и разбирани. Искам хората да разберат, че те са различни, но това не ги прави по-малко ценни. Те просто са такива, каквито трябва да бъдат.“

ПРИКАЗКА ЗА ЗЛАТА МАЩЕХА И ПОДАРЕНИТЕ ДЕЦА

Имало в този свят едно специално царство – красиво, богато откъм природни богатства, имало си и планини, и реки, и езера. Дори море си имало. Имало си царството и един странен цар. Нито стар, нито млад, нито добър, нито лош. Почти за нищо си нямал мнение, а само се оглеждал някой да му подскаже какво да прави и какво да говори. Единственото нещо, за което царят твърдял, че е сигурен и, че било истина, било, че много обичал децата. Но, за зла беда, той и царицата така и не могли да се сдобият с рожба. Затова веднъж Негово Величество събрал целия си народ на площада пред двореца и обявил, че всеки, който не искал, не можел или няма възможност да си гледа децата, може да ги донесе и той и царицата щели да се грижат по царски за тези деца. Хората се зарадвали и още на другия ден заприиждали на тълпи, защото се оказало, че хиляди от тях имали деца, които с радост биха подарили на някого. Минало се ден, два, три и царят и царицата се видели в чудо – стаите, където смятали да ги приютяват свършили, коридорите се запълнили, терасите също били претъпкани с деца. Да не споменавам шума и гълчавата, които заплашвали да срутят дебелите дворцови стени. Заблъскал си главата царят, царицата си заскубала косите, взели си били белята. Тогава Първият главен съветник в двореца, отговорен за проблемите на подарените деца в царството, на когото всички казвали на галено Нсиху, свел глава до ухото на царя и му прошепнал: „Твое Величество, потърси някой, който да прави това вместо теб, срещу добро заплащане. Ти само от време на време ще наминаваш там и ще наглеждаш как вървят нещата.“ Камък паднал от сърцето на царя, лицето му грейнало в облекчена усмивка, наградил богато верния си Първи главен съветник и заповядал отново да съберат народа.

Надошли всички. Казал им царят, че търси човек, който да се грижи за подарените му деца, за което той щял да плаща богато и пребогато. Доста хора се замислили за дълго, но никой не се наел с тежката задача – та те преди няколко дни му подарили децата си, за да нямат грижа за тях, а сега той искал отново да ги впрегне да отговарят дори за още повече. Един по един, по двама-трима, на по-големи групи, всички се изнизали от площада. Царят отново се отчаял и горко заридал. Нещата наистина отивали на зле. Започнал владетелят да се притеснява и за това какво биха казали неговите колеги от чужбина, като му дойдат на гости и единственото, което чуят и видят в двореца е ревящи и пищящи деца, омърляни, чорлави и сополиви.

Много се притеснил нашият цар, изгубил съня си. Не щеш ли, един ден на тежката дворцова порта се потропало. Съвсем лекичко, едва го чули. Отворила царската стража портите и на прага застанала дребна, съсухрена бабичка, дрипава и почти боса. В треперещите си ръце държала чепата дървена пръчка, на чийто връх блестял огромен зелен изумруд. Странното обаче у тази баба не бил изумрудът, вграден в простата тояга, а осанката й като цяло. Дребно тяло, което по чудо изглеждало силно и властно; сбръчкано лице, отрупано с космати брадавици, но носело в себе си някаква ледена строгост; тънки, свити устни, шепнещи беззвучно през цялото време. Но, това, което приковавало погледа и човек започвал трудно да си контролира мислите, били очите. Малки и почти закрити от надвисналите вежди, но искрящи със студен, бледо син, прозрачен огън; проникващи дълбоко в човека отсреща и сякаш ровели в душата му, търсейки нещо ценно. Царят дълго стоял безмълвен и вцепенен пред бабичката.

Този тежък мъртвешки тих момент щял да продължи до края на Времето, ако бабичката не проговорила: „Твое Величество, търсел си човек, който да поеме грижата за подарените деца?“ „Д-д-да…“ измънкал царят, след като тръснал глава, сякаш се събуждал от тежък сън. „Е, смятай, че си намерил такъв човек, господарю. Готова съм да поема тази задача, стига само да ми осигуриш един малък дворец, където да живеем.“ „Но, но, но – започнал да заеква царят. – Извинявай, но с този си вид ти ще ги изплашиш до смърт.“ При тези думи бабичката се разсмяла с гръмовен смях, тропнала с крак земята и се завъртяла около себе си. Дрипавият й шал я завил цялата и, когато се спряла, пред Величеството стояла красавица – златни коси, стройна снага, румени устни, откриващи бисерно бели зъби, бистри гълъбово сиви очи, в чиито ъгълчета едва-едва се долавяла предишната студенина и от време на време блясвал прозрачният леден огън.

Зарадвал се царят, веднага заповядал да се построи не един дворец, а много мънички, красиви палатчета, в които бабичката щяла да живее с подарените деца. Вече дори станало и някак си неуместно да бъде наричана бабичка, та затова царят я провъзгласил за Първа Велика Мащеха На Подарени Деца.

Мащехата бързо схванала, че сама няма да се справи с толкова дечурлига, много от които не можели дори да ходят, да се обличат, да се хранят сами. Затова тя тайничко направила още една важна магия – всяка сутрин, още по тъмно, жената излизала на широка поляна край двореца, претъркулвала се в тревата три пъти и тялото й се разделяло на десетки други жени, досущ същите като нея. Нали били нейни части – все Първи Велики Мащехи На Подарени Деца . Вечер всичките жени се събирали на ливадата, търкулвали се и се събирали отново в една жена. Много често, след полунощ, Великата Мащеха прескачала оградата, която царят нарочно заповядал да бъде оставена ниска, и отивала при него в покоите му, но това е друга приказка.

Така заживели заедно подарените деца и Първата им Велика Мащеха. Децата си били деца – обикновени, палави, шумни, невинаги послушни. Точно тези обаче били малко по-различни. Те били някак си тъжни. Тъгували, защото, както всички деца, имали нужда от обич, от ласка, от човек, който да ги прегръща, да им чете приказки за лека нощ, да лекува с целувки одраните колена. Плачели скришом, но все пак растели. И всичко щяло да бъде почти наред, ако Първата Велика Мащеха се грижела за децата, ако ги учела на най-различни неща, нещата, на които всички учат децата си. Единственото, което им осигурявала било храна и от време на време довеждала по някой и друг доктор да види дали няма опасност някое от тях да умре. Но най-страшното, което се случвало на тези деца, било, че лека-полека, с времето, сърцата им изчезвали, животът си отивал от тях. Нищо, че продължавали да изглеждат като живи. Само така изглеждали. Злата магьосница им била направила поредната си магия, за да има какво да види царят, когато наминавал да нагледа как вървели нещата.

Минали години, децата пораснали и по едно време някои от родителите решили да идат и да си видят рожбите. Да, отишли в малките палати на Първата Велика Мащеха, но не познали децата си. Разплакали се майките и бащите, замолили странните чуждите хора, които ги гледали с празните си очи, да им подскажат кой кой е, но дори и порасналите подарени деца не се познавали, а и не били научени да обичат. Дори и себе си не обичали, не се харесвали, не вярвали, че изобщо от тях става нещо. Скоро царят разбрал каква ужасна грешка допуснал, но вече било късно.

Тръгнали си обратно натъжените родители. Нямало какво да направят. Единствено им останала надеждата царят да вземе и да изгони злата вещица в дън горите Тилилейски, през девет планини в десета.

ПРИКАЗКА ЗА ТРИМАТА БРАТЯ И ДОЛНАТА ЗЕМЯ

Преди десет-дванайсет, а може би и тринайсет години, но това няма никакво значение, важното е, че не през девет земи в десета, а в нашата си, родна земя, на един мъж и една жена им се родили три момчета. Трима братя за чудо и приказ – красиви, умни, смели и добри. Родителите били много щастливи, обич изпълвала сърцата им и всичко щяло да бъде прекрасно, ако, когато се раждал най-малкият брат, от нищото, посред нощ, не се появили орисниците. Първата, най-младата, весело отсякла: „Най-големият брат ще бъде силен, умен и много ще обича книгите! Той ще стане учен!“ Втората, по-възрастната, след кратък размисъл, добавила: „Средното момче също ще бъде добро и умно, но то ще стане спортист и ще печели световни състезания!“ Третата орисница стояла тихо над люлката на третия, най-малкия брат, мрачно мълчала и поклащала нервно глава. По едно време беззъбата й уста просъскала злобно: „Този да умре!“ „О, не!“ изпищяла по-голямата сестра, но най-малката бързо съобразила и допълнила: „След сто години!“ Злобната бабичка я стрелнала с поглед, от който полетели светкавици, замахнала с ръка и викнала силно: „Взимам му краката!“ Най-малката отново се намесила: „Аз му давам надежда, силна воля и колела!“ В стаята, където спели трите момчета се разразила страховита буря – старата орисница забесняла и замятала гръмотевици и трескавици, извивали се безпощадни вихрушки, които с оглушително свистене блъскали прозорци и врати. Младата ѝ посестрима също не се предавала, но тя била застинала неподвижно, нащрек, да не изтърве някое от поредните проклятия на злата бабичка. И била направила много добре, защото в едни миг всичко утихнало, настанала гробна тишина, в която бабичката изгърмяла най-страшното си проклятие: „Взимам майка им! Остават без майка!“ Тези думи сковали останалите орисници, но най-малката бързо се окопитила и отново се притекла на помощ на бедните деца: „Аз им давам Орлица!“ Злата бабичка нямало какво повече да направи, затова ударила златния си жезъл о земята и в същия миг и трите момчета и майката изчезнали – пратила ги в тъмните дебри на Долната земя, развяла дрипавия си плащ и изчезнала и тя. Другите две орисници умислено и натъжено я последвали в техния си, вълшебния свят на добро и зло.

А нашите три братчета, придружени от майката Орлица, заживели на тъмно в Долната земя. Майката месела хляба им със сълзи, прокарвала пътищата пред децата си с нокти и по пътя им можело да се видят тук-там пера, опадали от царствените ѝ крила, докато водела трите си прекрасни деца напред. Никак не бил лесен този път, проправян в непрогледен мрак, без помощ от никъде. Но Орлицата не спирала, разказвала им приказки за светлината, за синевата и за простора на небесата. Децата я следвали и помагали на майка си в трудното пътуване напред и нагоре. На много неща се научили, но три от тях били най-важни – да бъдат смели, да не спират да се борят и никога да не престават да мечтаят.

Веднъж на рамото на най-големия брат кацнало малко пъстро птиче и запяло с чудно, нежно гласче, а пъстрите му перца озарили дълбоката тъмнина с ярка светлина. Момчето се стъписало – та то никога досега не било чувало и виждало подобно нещо. Изобщо не разбрало колко време слушало птичето, но накрая се усетило, че самото то било започнало да разказва чудната приказка, която от години се раждала в душата му. „Знаеш ли, разказвало момчето, искам да живея в светлина. Искам да видя слънцето, да имаме голяма и просторна къща, достъпна за колелата на малкия ми брат. Да може сам да излиза и да влиза, когато си пожелае. Искам всички домове да са такива, защото моят брат има приятелчета, с които иска да играе, да си ходят на гости, защото има и други деца като него, с колела вместо крака. Искам училищата да са широки, светли, пъстри и достъпни за всички деца. Искам да стана силен и учен и да победя злата орисница, която отне краката на брат ми и наказа мама толкова да страда, без да има откъде да потърси помощ. Искам хората да бъдат ведри, добри и да не гледат на брат ми и на хората като него с неприязън и с лоши очи.“ Най-големият брат замълчал за малко и тихо попитал: „Толкова много ли искам? Толкова ли е трудно това да се случи? Нима такъв свят никъде не съществува?“ Момчето свело тъжно глава и тъкмо да замълчи отново за много дълго, пъстрото птиче заговорило с човешки глас: „ Има такъв свят. Ти говориш за Горната земя. Там има слънце, има синьо небе, има простор, има птици, цветя и много деца. Деца, хора, които тичат, играят и танцуват, обичат се и живеят еднакво, независимо дали си имат крака или се движат с колела. Да, мило момче, има такава земя, но, за да стигнете до нея, всички от Долната земя трябва много силно да пожелаете да промените своята земя, да я осветите със светлите си мечти; да обедините слабите си сили и да сътворите чудото на заедността, от което по-силно няма; да разкъртите твърдите пластове, които делят Долната от Горната земя и яркостта на светлината и простора ще ви залее. И, повярвай ми, когато това се случи, тогава никой вече няма да бъде в състояние да ви възпре да се качите там, Горе.“

Птичето стояло още дълго време на рамото на момчето и му разказвало чудни истории за Горната земя. Не знам много ли минало оттогава, малко ли, но тримата братя и майката Орлица със сигурност вървят по своя път към разкъртването на дебелите тъмни и зловещи пластове между Долната и Горната земя. Заедно с тях уверено върви и най-малкият, който върши чудеса с упоритостта и усмивката си.

Тази приказка е само наполовина измислена от мен. Всичко останало е истинска история, която ми разказа най-големият от тримата прекрасни братя, които са достойни за златни ябълки, светъл свят, широки пътища и човешко щастие. Имам честта да познавам и тримата. Бъдещи богатири, които ще победят не една триглава ламя, заедно със своята майка Орлица.

МАГИЯТА НА ЗАЕДНОСТТА

На 5-ти май с чиста съвест мога да кажа, че ни беше празник. И то, не защото е Европейският ден за независим живот на хората с увреждания, а защото ние от Център за независим живот решихме да го отпразнуваме с една изложба. Изложба от картини, сътворени от нас, хора с и без увреждания, млади и стари, работещи, учещи, студенти, правозащитници, хлапаци. Изложба, която създаде приятелства, запозна ни един с друг и откри в самите нас неподозирани умения и емоции. Всеки един от нас успя да зърне още едно свое Его и то се оказа топло, слънчево, добро. Затова и картините ни са такива – зареждащи с топлина, със слънце и доброта.

Подредихме специалната си изложба във фоайето на СИТИ МАРК АРТ Център, бившето кино Левски (за по-възрастните читатели, които още го помнят). Забележително място с едни прекрасни хора, които работят там. Мястото е изключително приятно и красиво като интериор и дизайнерско решение. Но не е само това! СИТИ МАРК АРТ Център е напълно достъпен за хора с увреждания! И като казвам напълно достъпен, имам предвид точно това – напълно достъпен! Като започнем от широките и удобни асансьори, та свършим с достъпните тоалетни и сцена! Тук му е мястото да изкажа от свое име и от името на всички софиянци с увреждания благодарност към собственика на Центъра господин Христо Киров, който е постигнал тази достъпност, само защото, както той сам каза, за него всички хора са ценни и всички хора имат право на достъп до изкуството във всички негови форми. Сполай Ви, господин Киров! Да даде Бог повече хора като Вас!

File 5.05.16 г., 13 53 22

Нека кажа малко и за изложбата. Тя стана факт благодарение на проект „Изкуство на върха на пръстите“, финансиран по програма Култура на Столична община 2016 г. Картините творихме ние, млади и стари, работещи и все още учещи, хора с и без увреждания. На техниките ни научи госпожа Ралица Кискинова, която отдели от своето ценно време, за да бъде с нас и да ни подскаже, че у всеки от нас спи по един художник и да ни научи как да го събудим. За мен лично, тези арт ателиета бяха изключително преживяване – накараха ме на стари години да се почувствам една добра вълшебница, която с един замах на ръката си оставя върху бялото платно я цвете, я цяла пролет, я избухването на свръхнова. Много ми липсват. Липсват ми и прекрасните млади хора, с които се смяхме, мацкахме се, творяхме не само картини, но и добри приятелства. Щастлива съм, че бях част от тази магия!

GnKirov Kap-Maria-Mic Kap-Maria-Tanc Kosmos-Peperuda Peperuda Petko i pano2 Petko-Boyanka-Esen slunchgledi2-3 slunchgledi4 Tanc-Vaza

КАК ШЕСТИМАТА БРАТЯ И СЕСТРИ СПАСИХА СЕДЕМ ДЖУДЖЕТА ОТ МАГИЯТА НА СНЕЖНАТА КРАЛИЦА

Да, Снежната царица беше успяла да счупи омагьосаното огледало и да духне по едно стъкълце в сърцата на всичките седем джуджета в двореца. И сърцата се бяха вледенили. Напълно! Джуджетата продължаваха да живеят заедно, да се разминават по коридорите на двореца, но не се разпознаваха, не си помагаха, мразеха се един друг, караха се непрекъснато.  От всичко това в двореца настана страховит студ – дори случайните посетители потръпваха от ледения мраз и напускаха със заскрежена душа. А Снежната царица седеше на трона си и просто сияеше от щастие – господството й беше пълно. Размахваше вълшебната си пръчица и джуджетата се размятваха наоколо, сякаш бяха закачени за нея с невидима нишка. Едно-две се опитваха да се откъснат от магията на пръчицата, но стъкълцето в сърцето ги бодваше, наместваше се още по-добре на мястото си и смръзваше цялата душа.

Славата на пълновластната Снежна зла магьосница се понесе надлъж и нашир по света. Много хора искрено съжаляваха милите малки джудженца, но улисани в своето си ежедневие, успяваха само да вдигнат безпомощно рамене, да проронят по някоя и друга сълзица и да въздъхнат тежко с дълбоко умиление. Много други царици искаха и те да станат толкова властни и така да подчиняват и своите джуджета, та на нашата ѝ се наложи да започне производството на вълшебни зли огледала и да ги предлага даром на колежките си. Нещата така се разраснаха, че в цялата страна не остана едно адекватно, незамразено джудже.

В същото време, в другия край на страната, недалеч от царството на Снежната кралица, шестимата братя и сестри, юнаци, много се безпокояха от случващото се, за поголовното замразяване на джуджета. Дълго мислиха какво да направят, чесаха главите си, търкаха брадите си, опитваха се да заемат мъдри пози, потърсиха помощ от приятели. И все така, докато един ден на единия брат не му хрумна забележителната идея, да отидат при джуджетата и да ги поканят на разходка. Ей така, на една проста, делнична разходка до реката, която лениво тече край стените на ледения град на Снежната кралица, да надникнат във Вълшебната пещера на Божиите очи.

Какво се случи там, дали чудният свеж въздух омая главите им, дали топлият есенен вятър разтопи ледените им сърца, дали самата възможност да се почувстват свободни, за първи път усетили свободата и безкрая на големия свят? Дали защото с тях беше отишъл и добрият вълшебник Чичо Кольода, който заведе всяко едно джудже до входа на Вълшебната пещера? Дори отнесе на ръце най-дребното джудже вътре, сложи го на огромен камък, сякаш на специален каменен трон, за да усети топлината на слънчевия поглед на Очите на Бога. Не знам и не ме питайте! Но сърцата на седемте джуджета се стопиха и те видяха света в друга, много по-красива и лъчезарна светлина. Сигурна съм, че от този ден нататък, те никога няма вече да са същите.  Колкото до Снежната кралица…. Какво за нея? Тя интересува ли ви?

ПРИКАЗКА ЗА ТЪЖНОТО МОМИЧЕ, МАНДАЛИТЕ И ДВУГЛАВАТА ЛАМЯ

Когато започнахме да си говорим, изобщо не ми мина през ума какво щях да чуя. Ще представя себе си и нея малко по-късно. Ето какво си казахме на скайп в един ден през миналата седмица. Имайте търпение и прочетете до края. Заслужава си!

“Аз: само ти ли проявяваш признаци на живот там? Какво се е случило на другите?
Тя : другите са в дневната
Аз: какво толкова правят там? Арт терапия?
Тя : Ваня рисува книжка на Мандали, не арт терапия
Тя : дадох й моята книжка
Аз: каква книжка?
Тя : на Мандалите казах
Аз: какво е това?
Тя : книжка е  дето има различни картинки за оцветяване по номера
Аз: мандалите какво е? картинки за оцветяване?????
Тя : да 🙂
Момичето: и това е арт терапия?
Тя : аха
Аз: нееееееееееее
Аз: ще се застрелям, а ти знаеш ли какво е това мандали?
Тя : мандали означава тибетска дума
Тя : Момиче, за мен с арт терапията се занимават хора като Марта и Илиян; за мен е децко това нещо
Аз: а за теб какво би било интересно, Ния? За мандалите в интернет ли прочете или тези, които ви дадоха книжките, ви го обясниха?
Тя : в интернет
Аз: а кой ви ги даде тези книжки?
Тя : на мен ми е подарък от една жена, защото знае че обичам оцветяването
Аз: освен да оцветяваш, какво друго ти е интересно , Ния?
Тя : да играя на карти, на уно кент война сентесе салам гърне
Аз: Ти на колко години беше, Ния?
Тя : кога
Аз: днес, защото съм те питала и преди и си ми казвала, но съм забравила
Тя : сега съм на 27
Момичето: Ния, не искаш ли да правиш нещо различно, от това да играеш карти и да оцветяваш?
Тя : искам, Момиче, но не се сещам какво да правя
Аз: чети книжки
Тя : и това не
Аз: защо?
Тя : не ми е интересно
Момичето: ще избереш такава, каквато ти е интересна
Аз: то е почти същото като си чатиш във Фейсбук или скайп, само дето една книжка може да те отведе на различни, прекрасни места и да ти разкаже страхотни истории; да те ограмоти, да те научи да пишеш грамотно. Ще ти купя една книжка, ще ти я донеса, ако идваме пак някога при вас, и ще искам да ми я разкажеш след това. Ще бъде шарена и не много дебела 🙂
Тя : и в фейса нещо не пиша като не ми пишат.  аха, добре
Дамата: Нийче, имате ли филмови канали на някои от телевизорите в жилището? А чувала ли си за Мечо Пух? Знаеш ли какви страхотни филми има – аз съм гледала много такива по няколко пъти!!!
Тя : да чувала съм и ми е любимото
Дамата: Това значи, че си чела книжката, така ли? Точно “Мечо Пух” и “Малкият принц” са книжките, които съм чела десетки пъти и всеки път намирам по нещо ново в тях. Не че “Алиса в страната на чудесата” е безинтересна книга, разбира се. А за Ерих Кестнер чувала ли си като един от най-прекрасните автори на книги за малки и големи деца?
Тя : да чела съм, последното не (става дума за Ерих Кестнер!!!)
Аз: кое по-точно ти е любимо, Ния?
Тя : мечо пух, грижовните мечета обичах да гледам 🙂
Аз: а вече не ги ли гледаш?
Тя : не,  защото не ги дават вече и големия въпрос не го дават
Аз: какво беше това големия въпрос?
Тя : предаване”

Е, това е! Разговорът ни не завърши така, но другото са обикновени онлайн приказки.

Както вече споменах, аз съм Нина. На 59 години, омъжена съм, имам две пораснали деца, които тръгнаха по своя път.

Тя е девойка на 27 години, живяла целия си досегашен живот в различни домове за деца с увреждания без родители. Дори и в момента живее в едно от стотиците жилища, построени, за да поемат децата и младежите от закритите домове и сиропиталища. Тя е една от младите хора, с които работим по проекти за защита на човешките права на хората с увреждания в България, за промяна на политиките в сферата.

Разбира се, че си имаме имена, но предпочитам да останем Аз (Нина) и Тя – Ния. Ще сменя и всички имена, използвани случайно в разговора ни, един от многото, които провеждаме ежедневно.

Познавам я като девойчето, което за една година стопи (без изобщо да получим каквато и да е информация защо) половината от теглото си; като девойчето с най-невероятните черни очи, в които е много трудно да се надникне и с най-прекрасната къдрава коса; като девойчето, което свенливо свежда очи, щом го погледнеш и което шепне, когато говори. Познавам я като тъжното момиче, което с всяка своя клетка бленува да има мама и татко и ги рисува по детски под шарени дъги. Темата за мама и татко няма да я коментирам, независимо колко много болка причинява на моята млада приятелка. Това, което ме потресе, бе фактът, че двайсет и седем годишната Ния обича да оцветява книжки, да гледа „децкото“, да играе на уно и „сентасе“. И нищо друго! Не обича да чете. Не обича да говори за момчета. Не обича да говори за мода, за грим, за прически. Колкото и да съм се опитвала, никога не съм успявала да разбера или да почувствам какво се върти в главата ѝ. Кой затвори така надълбоко това прекрасно същество? И веднага пред очите ми се изправя двуглавият образ на Госпожата и Персонала. Като ламя се надвесва над моето беззащитно момиче, крещи му и от устата бълва огън и жупел, праща го по дяволите, пие и последните му жизнени сили, убеждава го, че от него нищо не става и то би било напълно безпомощно,  ако Госпожата и Персонала не са толкова грижовни и великодушни. Никога на двуглавото чудовище не му е хрумвала мисълта, че с момичетата се говори за красота, за готвене, за мода, за момчета, за месечен цикъл, за семейство, за деца, за бъдеще. След осем часа, когато работното време изтече, двуглавата ламя си взима багажа и напуска. Отива си по домовете, за да гали главиците на своите деца, да готви манджата на своя съпруг, да гледа телевизия, да живее своя си живот, да планира утрешния ден. А моето момиче остава само, навикано, смазано,  обезверено, тъжно, самотно. Научено, че него никой не може и не бива да го обича, че то не бива и не може да обича, не може и не бива да мечтае, не може и не бива дори да сънува. Какво друго да прави, освен да оцветява книжки и да се весели с пъстрото детско по телевизията….

Друга гадна тема е унищоженият, изхабен и затрит живот на всеки един от останалите „потребители“ на услугата. Неизмеримо лична и безкрайно обществена….

 

Настройки за поверителност
Ние използваме "бисквитки", за да подобрим Вашето преживяване, докато използвате нашия уебсайт. Ако използвате нашите Услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Ние също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете своето съгласие по-долу, за да разрешите такива вграждания на трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за поверителност
Youtube
Съгласие за показване на съдържание от - Youtube
Vimeo
Съгласие за показване на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Съгласие за показване на съдържание от - Google