Предлагаме ви тази книжка с огромно удовлетворение – и с тревога. А също и с надежда. Удовлетворението ни идва от факта, че малкият й обем крие един голям текст – голям с ценността на идеята, която изповядва, с безкомпромисността си и с изследователската си страст. Този текст е толкова “гъст” от побралите се в него важни наблюдения, обобщения и послания, че е направо задължително да се чете отново и отново с молив в ръка

Колкото до тревогата ни – тя се определя от факта, че тази тема е отдавна позната в демократичните общества.


Приобщаващото образование има повече от десетгодишна история, по света – както ще разберете от книгата – този подход към образованието вече е реален факт. Нещо повече – той се променя и развива…той е жив. Защото става дума за живи хора – за нашите деца и за техните възпитатели, учителите. Пак от книгата ще разберете, че всъщност става дума за нещо повече – за устоите на света, в който живеем. Тоест за всички нас, без изключение. За нашия живот.

Книгата се издава по проект “NO POLICY FOR US WITHOUT US” с финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация.

Книжката в PDF формат