На 26-ти септември, от 10 до 15 часа, в хотел Анел, София, ул. „Тодор Александров“ № 14, Център за независим живот организира конференция на тема

Колко социални са социалните политики за хора с увреждания в България?

От групов етикет към индивидуален подход и подкрепа за участие на всеки човек с увреждане,

на която двете главни теми ще бъдат:

1.Състоянието на политиките по уврежданията и

2.Индивидуален подход при оценката на уврежданията и подкрепата за социално включване

В контекста на случващото се през последните месеци – протести на родителите на деца с увреждани и неадекватната реакция на властимащите, все по протакащите се реформи в ТЕЛК и пенсионната система, провала на процеса по деинституционализация – е наложително отново да покажем успехите на европейските ни колеги и да кажем на висок глас какво трябва да се промени.

Всеки, който се смята заинтересован от темата, който на свой гръб изпитва „добрите“ социални политики, може да се присъедини към нас и да присъства на конференцията. Заповядайте!

покана

програма