ИНИЦИАТОРИТЕ НА ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС: Асоциация „Прозрачност без граници”, Българско училище за политика „Димитър Паница”, Европейски институт, Европейски информационен център, Институт за социална интеграция, Център за либерални стратегии, Център за модернизиране на политики и Център за независим живот, предлагат на политическите партии, регистрирани за участие в парламентарните избори, ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА СВОБОДНИ, ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ. 

На 4 април 2013 г., в 11.00 часа в хотел „Шератон” ще бъде сключен  Обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България. Документът е разработен от 8 неправителствени организации, които ще осъществят независимо гражданско наблюдение на предстоящите избори.

Целта на договора е да ангажира политическите партии с провеждането на прозрачна предизборна кампания в съответствие със стандартите за публичност и отчетност. Стремежът е да се предотвратят злоупотребите с избирателни права на гражданите и да се оптимизира организацията на изборния процес.

Документът предвижда още ангажимент за неправителствените организации да извършат гражданско наблюдение, основано на принципите на независимост, политическа безпристрастност и конструктивен диалог с всички участници в изборния процес, както и да предоставят информация на обществото за резултатите от наблюдението.

Център за независим живот напълно подкрепя тази инициатива, която ще скрепи с полагането на подпис върху Обществения договор на 04.04.2013 г.

Пълният текст на Апела на Гражданската коалиция и Обществения договор можете да изтеглите от тук и тук.