Уважаема колеги и приятели,

През последните 10 месеца, екип от анализатори на Център за независим живот изследва българските практики в 3 основни теми за социалното включване за хората с увреждания, а именно – качеството на асистентски услуги, придобивките и техническите помощни средства, както и процеса на деинституционализацията.

Изследването на политиките се осъществява на база изработена методика, която използва методите на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и осъществява преглед на структурата, процеса и резултатите от изпълнението на определени стратегически документи, закони, подзаконови актове и оперативни програми. Пълният текст на Методиката може да намерите на уеб сайта на Център за независим живот. 

Имаме удоволствието да Ви поканим на организираната от Център за независим живот Конференция на тема „Живот на воля или по чужда воля“, на която ще бъдат представени изготвените 3 анализа по основните теми и 1 общ доклад за политиките в сферата на уврежданията, както и ще се потърси решение на идентифицираните проблеми. Тя ще се състои на 22.04.2016 г., от 10 ч., в конферентната зала на хотел „Акорд“ .

Можете да получите допълнителна информация и да потвърдите Вашето участие (до 12.00 ч. на 20.04.2016 г.) на тел. 02 / 983 25 15 и/или на имейл cil@cil.bg. За хората от страната можем да поемем нощувките и транспорта.

Очакваме Ви!

лого на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

“Конференцията се провежда по Проект №297/26.05.2015г. – „Живот на воля или по чужда   воля? – застъпничество за човешки права на хората с уврежданията“, финансиран по Програмата   за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.”