Измина още една година на „борба с бедността и социалното изключване” – този път дори „европейска”! И какво? Пак същата изолация, обгрижване, мизерия и ЗАВИСИМОСТ. Така живяха хората с увреждания в България през 2010 година – деца и възрастни, активни и пасивни, борбени и покорни, болни и разболяващи се от безпомощност – хората, които поради телесната си зависимост или интелектуални затруднения не могат да се зарадват на новите магистрали, на софийското метро и на всички останали постижения, с които държавата се хвали. Така ще продължат да живеят те и в бъдеще – без да вкусят от „благините”, които ни обещава правителството до края на мандата си – ако не бъдат направени дълбоки промени в законите, наредбите и хората, които отговарят за тяхното прилагане. 

Да ни е честита Новата 2011 година!