Все по-често чувам, че исканията на движението за независим живот са добри, но… утопични. Особено утопични са в България. А трябва да бъдем реалисти, а не фантазьори. Утопично е да очакваме, че куцата система някога ще има достатъчно пари за лични асистенти и пълноценна интеграция, че самите хора с увреждания ще пожелаят независимостта си, че отношението на обществото към тях ще се промени, че… Често чувам, че това е утопия.

Утопия е, че е утопия. Когато сър Томас Мор и Томазо Кампанела описват остров Утопия и Града на слънцето, те всъщност взривяват най-голямата утопия на своето време – илюзията, че светът е такъв, какъвто е. Илюзията, че обществото не може да се промени. Илюзията, че хората не се променят.

Посланието на тези утописти е много ясно. То е запазило своята актуалност и до днес. Те ни казват, че ние сами строим света, в който живеем. Че ние сами правим живота си. Че обществото е общ дом и то се гради от нас, а не от някакви свръхестествени, конспиративни или пък природни сили. От нас зависи как ще подредим този дом и дали ще бъдем щастливи тук, на земята.

Няма по-голяма утопия от утопията, че светът, че обществото, че животът ни не зависят от нас, не са в нашите ръце. Много й е удобно на куцата система да настоява, че това са обективните дадености и че те не могат да бъдат променени. Колкото по-малко хора се борят за независим живот, толкова по-добре за куцата система.

Посланието на утопистите е друго – от нас зависи! Утопия е, че е утопия!

 

[1] Буквално преведено “utopia” означава „несъществуващо място”, но звучащият по същия начин неологизъм „eutopia” означава „добро място”.