На 30 октомври 2004 г. в хотел “Радисън” в София бе учредена Национална асоциация за човешки права на хората с увреждания “Равнопоставеност” или накратко Национална асоциация “Равнопоставеност”.

В учредителното събрание взеха участие 27 представители на НПО на и за хора с увреждания и отделни граждани. Целта на новоучредената асоциация, която идва като продължение на градената в продължение на 3 години Мрежа “Едно общество за всички”, е създаване на условия за упражняване на човешките права на хората с увреждания. Асоциацията ще се бори за постигането на тази цел, чрез активно представителство на хората с увреждания и техните организации на национално и международно ниво и чрез застъпничество за модерна нормативна уредба и практики, гарантиращи равноправието на хората с увреждания.

На учредителното събрание бе избран Управителен съвет на Асоциацията, в състав:

1. Митко Николов – Сдружение “Достоен живот”, гр. Видин – председател на Управителния съвет
2. Албена Шербанова – гр. София
3. Ваня Пандиева – гр. София
4. Екатерина Райнова-Георгиева – Сдружение “Асоциация на родители на деца с церебрална парализа и на деца с вродени, придобити и наследствени увреждания”, гр. Варна
5. Миролюбка Бацарова – Фондация “Живот без прегради”, гр. София

Ако вие не сте сред учредителите, но бихте искали да научите повече за целите и дейностите на Асоцияцията или пък да станете неин член, свържете се за повече информация със Миролюбка Бацарова, на дадените по-долу контакти:Център за независим живот – София
София 1000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 60
Телефон и факс : (+359 2) 983-3117;
983-3480; 983-2261; 983-2515
E-mail: cil@cil-bg.org