От 5–ти до 9-ти септември 2016 г. Европейската мрежа за независим живот – ENIL организира учебно посещение за деинституционализацията в Стокхолм, Швеция. Целта на визитата бе да се представят етапите, предприети от Швеция за затваряне на институционалните грижи за хора с увреждания – процес, който е приключил преди 16 години, на 01.01.2000 г. Ключовите послания на учебната визита са уловени в кадрите на кратък филм, който ENIL разпространява от петък (07.10.2016 г.)

Деинституционализацията често се нарича “сложен” процес. Целта на ENIL с това учебно посещение бе този процес да се раздели на отделни стъпки и да се говори с тези, които участват в реформите. Закона за подкрепа и предоставяне на услуги за хора с определени функционални увреждания (така нареченият LSS закон) играе ключова роля в този процес. Той влиза в сила в началото на 1994 г. с различни мерки, включително и законното право на личен асистент. Този закон заедно с други помага за закриване на дългосрочните институционални грижи за хора с увреждания и им позволява да живеят в собствените си жилища или в малки групови домове с не повече от 5 – 6 човека.

Учебното посещение се проведе в рамките на четири дни и включи посещения в различни национални и местни органи на управление, както и в Содексо – фирма за техническо оборудване, в СТИЛ – кооперация за лична помощ, в Босе – Център за подкрепа на хора с увреждания и в частен апартамент, адаптиран от кметството на Стокхолм. Участниците в посещението пристигнаха от България, Испания, Литва, Германия и Швеция, и включваха активни хора с увреждания, представители на неправителствени организации, представители на община Луковит в България и от Нов български университет.

Събитието бе организирано от ENIL в сътрудничество с Център за независим живот от София и СТИЛ-Швеция и е съфинансирано от Европейската комисия. Патрик Дуут от Doodt Films записа срещите и изработи два късометражни филма, с цел повишаване информираността за деинституционализацията. ENIL изказва благодарност както на него, така и на всички партньори и участници, които превърнаха това събитие в успех.

Гледайте „ Институционалните грижи не са решение: научаване от шведския опит“, а скоро ще го има и с български субтитри.

Ако желаете да участвате в бъдещо учебно посещение за деинституционализацията, моля свържете се с Джейми Бойлинг (Jamie.bolling@enil.eu).