Учебното помагало “Геометрични фигури” е разработено от екипа на прогимназия „Христо Ботев” (с. Търнава), където наред със своите връстници се обучават и деца със специални образователни потребности.

Помагалото е предназначено за работата на ресурсния учител, насочено е към преодоляването на обучителните трудности на децата и към успешното усвояване на учебният материал по геометрия. Дисциплината е от индивидуалната програма за обучение и развитие на учениците със специални образователни потребности в V клас и включва всички теми от индивидуалните тематични планове по геометрия за учебната година.

Помагалото допринася за по-достъпно и трайно овладяване на учебния материал и дава възможност на децата да работят и напредват със собствено темпо, да се забавляват, откривайки свойствата на фигурите, да проверяват сами знанията си и да работят с компютър. То може да бъде използвано успешно както в учебните часове, така и в индивидуалната работа с децата.

Създателите се надяват, че този продукт ще направи обучението на децата интересно и успешно, като пожелават приятна и ползотворна работа на всички учители, които решат да го използват в своята работа.