На 29 ноември 2013 г., петък, в Българската академия на науките се организира третата Национална конференция и изложба „Роботика и интелигентни системи 2013“ („Технологии за независим живот и социално включване“) или с други думи казано – изложба на постижения в областта на техническите помощни средства.  Изложбата е по проект на БАН, в партньорство с ЦНЖ и испански партньор. 

Ще присъстват фирми, доставчици на технически помощни средства, както и ще бъдат представени новости в областта на роботиката и интелигентните системи за управление, които рано или късно ще бъдат в полза и на хората с увреждания. Тук може да разгледате програмата за деня.Началото на изложбата е в 10 часа, краят – в 18 часа. Мястото е сградата на БАН (до парламента), ул. „15-ти ноември“ № 1.