Резултатът: хората с увреждания живеят по чужда, а не по своя воля.

„Задачата на ТЕЛК-а е да установи процента загубена работоспособност въз основа на набор от диагнози. Така, никой не оценява съхранения капацитет на човека да води независим живот, т.е. да взема решения (сам или с подкрепа) за собствения си живот, да работи, да има семейство, да се социализира и пр. Още по-малко се оценяват потребностите на човека. Издаваният документ отразява здравния статус на индивида, както и намалената му работоспособност спрямо напълно здрав човек. Универсалният ключ, какъвто е решението на ТЕЛК, отваря всички публични системи – пенсии и социални помощи – но не осигурява достъп до ресурс за подкрепа и социално включване. Иначе казано, ТЕЛК-ът дава по малко на всеки и недостатъчно за никой, който има реална нужда, за да живее по своя собствена воля. Пенсията, месечната добавка за интеграция и всички останали придобивки за притежателите на ТЕЛК-решения не позволяват на хората да живеят в адаптирано жилище, да работят и да издържат семейството си, но пък с решението на ТЕЛК те могат да кандидатстват за настаняване в социален дом.“

Това беше темата на пресконференцията, която Център за независим живот даде вчера в Прес-центъра на НДК. В присъствието на представители на медиите Капка Панайотова, Митко Николов, Мария Димитрова и Надежда Денева обясниха защо ТЕЛК-решението е вредно, защо българите с увреждания ползват технически помощни средства от миналите векове, защо има хора с увреждания, които с месеци не стават от леглото си и доколко неправилно се разбира личната помощ у нас, както и дали, ако те извадят от голямата сграда и те преместят в малка, почти китна къщичка, проблемите с институционалната грижа са решени и дали е постигната реална деинституционализация.

Говорителите обясниха също така защо заплахите за липса на средства са напълно неоснователни – в момента за неправилна социална политика се харчат милиарди лева, които, при правилно и разумно разпределение, ще решат проблемите и ще допринесат за независимия и достоен живот на българите с увреждания.

“Пресконференцията се провежда по Проект №297/26.05.2015г. – „Живот на воля или по чужда   воля? – застъпничество за човешки права на хората с уврежданията“, финансиран по Програмата   за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.”