Център за независим живот отправи покана до всички основни политически сили за среща, на които да представи очакванията на гражданите с увреждания от участниците в  парламентарни избори 2013 г.

Първи на нашата покана се отзоваха лидерите на движение „българия на гражданите“. На срещата на 10 април в офиса на ЦНЖ дойдоха г-жа Меглена Кунева, Людмила Елкова – зам. председател на партията и г-н Георги Киряков, който отговаря за социалната политика на БГ. 

В началото на срещата Капка Панайотова постави акцент върху необходимостта от нови политики в сферата на уврежданията предвид тревожната ситуация у нас, където на фона на общото обедняване, проблемите на хората с увреждания изглеждат като не достатъчно важни за политическата класа. Тревожните статистики на Евростат показват ясно, че хората с увреждания в България са на челните места в ЕС по безработица, липса на образование и сегрегация. Капка Панайотова подчерта, че механизмите, по които се дават парите у нас за ХУ не само не помагат за тяхното социално включване, а дори задълбочават изолацията им. 

Меглена Кунева и екипът на Движението подчертаха, че идват, за да чуят мнението на хората с увреждания за социалните политики у нас и  идеите им за промяна.

Общо разбиране се  оформи по следните няколко ключови въпроса:

  • Необходимост от изцяло нов закон за хората с увреждания, който да гарантира преход от медицински към социален модел на уврежданията, както и преминаване от социални помощи към  политика за компенсиране на дефицита;
  • Да се отвори широко диалогът в обществото за ХУ и да се излезе от тесния и порочен кръг на съгласуване само с национално представените НПО, които чрез държавната субсидия за дейността си реално са свързани с властта и не консултират, а се съгласяват с нея;
  • Да се смени моделът на участие на неправителствения сектор в социалните политики. Вместо количествения принцип на национална представителност /с цялата девалвация на това понятие/ – да се заложи на качествения. Социалните услуги да се извършват на проектен принцип, гарантиращ  прозрачност в отчетността и конкурентост и ефективност на идеите.
  • Достъпността е огромен проблем на цялостната среда и това разбиране беше подчертано и от двете страни.

Работа по контрол на строителството и инфраструктурата и постигане на пълна, а не „частична“ достъпност. Екипът на Движение „България на гражданите“ получи от ЦНЖ предложенията в писмен вид, които се ангажирах да ги прочетат внимателно и осмислят като израз на качествена експертиза от доказани специалисти в сферата на уврежданията, каквито са хората в Център за независим живот.