Днес, 20.10.2015 г. от 13 часа в офиса на ЦНЖ се състоя среща с единия от кандидатите за кмет на София, господин Кадиев. Поговорихме си за проблемите с достъпността на средата, за транспорта – градски, специализиран и метро, за Наредбата за АНЖ, за механизма за избиране на заместник-кметовете. Господин Кадиев пое като един от първите си ангажименти след евентуалното му избиране за кмет да направи промяна в Наредбата за АНЖ, както и сериозно да работи за решаване на основните точки, по които разговаряхме. Тъй като този път не чухме гръмки фрази и обещания, а усетихме решимост и добро познаване на проблемите, които споделихме, приемаме тази среща като една от най-успешните за кампанията.