В разгара на знойното горещо лято след 3 годишни усилни битки от страна на хората с увреждания и въпреки нехайното безхаберие на общинската администрация, на последното си заседание преди голямата ваканция с решение №747 от 26.07.2007г. Столичният общински съвет прие наредба “Асистент за независим живот”.

Постижение – важно, значимо, изстрадано и безспорно заслужено за хората, които въпреки увреждането си искат и могат да живеят смислен, пълноценен и независим живот. На 26.08.2007 г./неделя/ изтича едномесечният регламентиран от Наредбата срок за изработване на правила и документация за нейното прилагане.

Коректно и отговорно е на 27.08.2007 г. всеки, който иска да ползва асистент за независим живот, обръщайки се към Столична община за информация, да получи ясни и конкретни указания за процедурата и мястото за подаване на заявления.

И ако общината не публикува регламент за изпълнение на Наредбата, то тогава, мили хора, всички, които имате нужда от асистент за независим живот и отговаряте на условията на Наредбата, свободно и напълно правомерно може да подавате заявления в бюрата за социални услуги по местоживеене.