От 5.04 до 10.04.2015 в офиса на Център за независим живот беше пренаселено и оживено – гостува ни група турски представители на неправителствени организации на и за хора с увреждания за обмяна на опит по проект на ENIL в партньорство с ЦНЖ и РУСИХАК – турска организация на хора с психични проблеми.

Акцентът беше поставен върху философията и ценностите на независимия живот, законодателството и практиките в България, застъпничеството за права на хората с увреждания и все такива интересни теми. Сред деветимата турски гости имаше представители на НПО за защита на жени с увреждания, жертви на насилия, за защита правата на пешеходците, имаше и общински социален работник от една от истанбулските общини, както и ползватели на услуги в Истанбул.

За тези пет дни предоставихме на групата възможността да се срещне с г-жа Надя Шабани от БЦСП, г-н Красимир Кънев от БХК, г-жа Сабина Найденова и г-н Александър Тоцев от Националната организация на потребители на психично-здравни услуги, както и с хора с увреждания, имащи опит в това как се живее независим живот, що е лична помощ, какво значи да бъдеш peer support, коя среда е достъпна и колко е важно всичко това.

Турските гости останаха много впечатлени от представената им информация, от възможността да се срещнат с интересни хора, с хора с опит и експертни знания в областта. Непрекъснато задаваха въпроси, споделяха проблемите си и търсеха решения.

В превода ни помагаха прекрасните Таня Благова и Шевкие Нихатова.

В края на обучението, в последния ден, когато споделихме емоцията и впечатленията си от съвместната работа, си казахме колко много сме научили един за друг и един от друг, за независимия живот, колко общи неща имаме и … колко ще си липсваме, тъй като за времето, прекарано заедно, станахме приятели.

Крайното решение от тази първа част на обучителния проект изкристализира като твърда убеденост, че корените на движението за независим живот тръгват и към Турция и там също скоро ще покълнат, за да дадат благодатен плод.