Български хелзинкски комитет организира двудневен

обучителен семинар на 29-30 октомври 2007 г. в гр. София за

ролята на НПО и профсъюзите в борбата срещу дискриминацията

на основата на раса/етнос, възраст, увреждане, религия/вяра, и сексуална ориентация.

Общо в семинара могат да участват 55 представители на НПО и профсъюзи, като всички техни разходи (транспорт, нощувки, храна) ще бъдат покрити от организаторите. Семинарът ще се проведе на български език. Общо в семинара могат да участват 55 представители на НПО и профсъюзи, като всички техни разходи (транспорт, нощувки, храна) ще бъдат покрити от организаторите. Семинарът ще се проведе на български език.

Семинарът е финансиран от Европейската комисия и целта му е да развие възможностите на гражданското общество в България да работи срещу дискриминацията.

Крайната дата за регистрация е 19 септември.