Най-сетне правителството упълномощи министър Дончев да генерира заедно с гражданския сектор стратегия за развитие на този сектор и механизъм за финансиране на неправителствените организации в България. Повече информация можете да намерите тук.

Макар и незасегнати от изработените документи, “богопомазаните” (организациите със статут на национално представителство и с право на субсидии по закон) решиха да бойкотират този процес чрез становище, което може само и единствено да събуди съмнение в качеството и компетентността на техния “мозъчен тръст”. За да разсеят тези съмнения, очакваме да се отзоват на следното наше обръщение:

Уважаеми дами и господа от национално представените организации на и за хора с увреждания,

Във връзка с внесеното от вас становище до министъра по управление на средствата от ЕС, Томислав Дончев, относно “Проекти на Стратегия за подкрепа за развитието на гражданските организации в България за периода 2012-2015” и “Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор”, предоставени за обществено обсъждане, ви призоваваме в срок до 20.07.2012 г. (щедро ви предоставяме три седмици време!) да представите на обществеността, в това число и на хората с увреждания в България, следните документи:

  1. Решение на държавен орган за определяне на статут на “трети социален партньор” на национално представените организации на и за хора с увреждания. Разпоредбата на чл. 5, ал. 2 отрежда на национално представените организации на и за хора с увреждания консултативна роля, но не и статут на социален партньор по смисъла на Определение за понятието социални партньори и смисъла, упоменат в Кодекса на труда, Глава първа – Общи положения, Тристранно сътрудничество, чл. 3, ал. (1);
  2. Списък на останалите 44 нормативни акта, в които твърдите, че този статут е уреден.

И накрая бихме искали да уточним за широката аудитория, че принципът на финансиране на каквато и да била НПО не може да бъде съпоставим с финансирането на политическите партии. За справка: ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, Глава трета, ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА, чл. 25, ал. (1); чл. 26.

Становището можете да прочетете тук: