Световният ден на хората с увреждания, 3-ти декември, е повод за различни действия – някои си „честитят празника“ и правят банкети, други поставят на обсъждане сериозни проблеми. Движението за независим живот не отбелязва 3-ти декември като празник, а като повод за публично обсъждане на наболели проблеми, каквито не липсват в нито една държава по света. За съжаление, българите с увреждания са сред онези с многото проблеми – от недостъпната среда до трудно достъпната заетост, от остарелите технически средства за мобилност и ежедневно обслужване до личната помощ, от недостъпния транспорт до нереформираното здравеопазване…

Тази година предлагаме разговор за личната помощ – онзи инструмент за овластяване и подкрепа, който помага на хората с увреждания да водят независим живот дори при липса на достъпност в средата (съвършено неприемлив факт!) или на любящи роднини, готови да се откажат от собствения си живот, за да полагат грижи за човек с увреждане в семейството.

На 3-ти декември от 15.00 до 18.00 часа ще се съберем на обичайното напоследък място – в световната мрежа – за да поговорим за личната помощ в България. Ще чуем разказа на Джейми Боулинг от Стокхолм за „златния стандарт“ в личната помощ, положен от шведското правителство и активни граждани с увреждания преди 30 години. Ще разберем от министър Сачева какво е виждането на властта за закона и неговото действие в момента. Ползватели на лична помощ ще споделят личния си опит, а Теодор Младенов ще представи инструмент за оценка на механизма лична помощ и начина, по който той работи, за да разберем „къде сме ние“.

За участие в разговора, моля да се регистрирате на този линк до 01.12.2020 г.


Лого на Фонд Активни граждани
Алфа Рисърч
СУ
Лого

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.