Международната организация за защита правата на хората с увреждания (DRI) огласи свой доклад със заглавие “Път без изход за децата: българските групови домове”. В него са документирани условия и практики, които са нехуманни, унизителни и рискови за децата, настанени в българските групови домове.

Основната констатация на изследването е, че реформите в България, подкрепени със средства от Европейския съюз и други международни източници, „сменят системата на големи, остарели и разпадащи се домове за сираци с нови, по-малки постройки, в които услугите продължават да функционират по старому като традиционни институции“.

“В България ги наричат малки центрове за настаняване от семеен тип. Те не са нито малки, нито в тях има нещо, което да се доближава до „семейна среда“, заяви изпълнителният директор на DRI, Ерик Розентал. “Насилието и злоупотребите, на които се натъкна нашият екип в българските групови домове, са толкова сериозни, колкото са подобни нечовешки прояви в сиропиталищата, документирани в други страни по света,” допълни Розентал.

Конвенцията на ООН за правата на хората с уреждания (CRPD) – ратифицирана както от България, така и от ЕС – изисква от правителствата да гарантират на децата, че ще растат в семейна среда на тяхното собствено биологично семейство или в приемно такова, но не и в групов дом. “Големи или малки груповите домове са особено опасни за децата, за чието пълноценно израстване семейната среда няма заместител”, се казва в документ на Комитета на ООН по правата на хората с увреждания.

Шокиращи са снимките и видеото, които показаха авторите на доклада. Може да гледате видеото на български.