Всички деца на Русе ли тръгват на училище на 15 септемри?

На 15 септември 2007 г. в залата на хотел „Бистра и Галина” Център за развитие на медиите, София, организира шестия от десетте регионални публични форуми по проблемите на социалното включване на хора с увреждания и роми, които се провеждат в 10 града на страната в рамките на национална кампания „РАЗЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, РАВНИ ПРАВА”.

Целта на срещата е да бъдат представени различни аспекти на проблемите на социалното включване на хората с увреждания и ромите в България и да бъдат обсъдени възможностите за повишаване степента на участието на хората в неравностойно положение в обществения живот и в процесите на вземане на решения.

За участие са поканени представители на държавната и местната власт, неправителствени организации, медии и заинтересовани граждани.

Сред темите, които ще бъдат разгледани, са:
 

  • Проблемни точки на социалното включване на ромите: здравеопазване, образование, трудова заетост, жилища
  • Проблемни точки на социалното включване на хората с увреждания: асистентите като услуга, интегрираното образование, трудовата заетост, достъпната среда
  • Ролята на местните власти и предизвикателствата пред тях в процеса на приобщаване на хората в неравностойно положение
  • Дискусия: „Да се въведат ли задължителни квоти за деца с увреждания и роми в общообразователните училища”

Темите ще бъдат представени от д-р Панайотов и д-р Манолов (фондация “Здравето на ромите”, Сливен), г-жа Капка Панайотова и г-н Георги Цветков (Център за независим живот, София), г-н Данаил Данов (програмен директор, Център за развитие на медиите, София) и др.