На 29 и 30 юни беше и последната Голяма среща на Мрежата „Едно общество за всички”. Тя се състоя в парк хотел „Москва” и събра представителите на почти всички членуващи в нея организации и неформални групи от цялата страна.

През първия ден номинираните в четири категории участници в конкурса представиха накратко своите дейности за последните шест месеца. Категориите бяха: „Работа с общността”; „Работа с институциите”; „Популяризиране на идеята за независим живот”; „Активност в мрежата” и, разбира се Голямата награда „Лидер на мрежата”, която се присъжда за цялостната дейност на организацията. Общият брой участващи в конкурса беше 18, 12 от които са сдружения и основни организации, 3 неформални групи или клубове, 2 фондации и един индивидуален участник. Разделението за участие в различните категории стана въз основа на виждането ни, че дадената организация / група / човек най-успешно се проявява в някое от изброените направления. Впоследствие, при обсъждането на наградите, се стигна и до още една, поощрителна награда, която беше присъдена за най-прецизно документиране на материалите, свидетелстващи за извършваните дейности. Наградена беше и Боряна Коскина, индивидуален член на мрежата, за усилията й в посока промяна на нагласите на и към хората с увреждания, популяризиране на философията на независимия живот, ангажиране на президентската институция с проблематиката на уврежданията. Всички номинирани участници се сдобиха с грамоти, а за победителите имаше и стимулиращи материални награди (компютър, скенер, телефон, фотоапарат). Самото представяне, което се случи на 29 юни следобед, беше по-скоро за да могат всички присъстващи да се запознаят от първа ръка с това кой какво прави и с какво се заявява за участие в конкурса. С презентации извън конкурсната програма се включиха представители на АПДУС и на Асоциация „Мария Кюри” – Пловдив.

Награди получиха:
 

  • Гражданска неформална група Павликени в категорията „Работа с общността”;
  • Фондация „Деца със зрителни и множествени увреждания” – София в категорията „Работа с институциите”;
  • Сдружение ”ХобиСклуб” Добрич в категорията „Популяризиране на идеята за независим живот”;
  • Сдружение „Съюз на инвалидите” – дружество Пловдив за „Активност в мрежата”. Поощрителната награда беше присъдена на председателя на организацията от Перущица Надежда Дардова, която впечатли със системното и подредено представяне на документацията по проекта;
  • „Лидер на мрежата” се присъди на сдружение ”Достоен живот” – Видин.

Лидерите обещаха да поемат щафетата и да водят по-нататъшното развитие на Мрежата. Сигурни сме, че имат и ресурса, и потенциала да се справят достойно с тази отговорна мисия.