Независимо от географията, денят 14-ти февруари носи послание за любов, веселба и радост от живота. Именно на този ден е възникнала една прекрасна традиция – раздаване на безплатни прегръдки. Всеки заслужава да получи една безплатна прегръдка, независимо кой му я дава – мъж или жена, познат или непознат, българин или чужденец, човек със или без увреждане.

Това показахме и ние вчера, чрез поредната ни нестандартна акция, а именно – събрахме се различни хора и давахме топли прегръдки (в студа навън си бяха повече от нужни) и направихме деня щастлив на много хора.

Ето няколко снимки, с които се надяваме да заредим и вас с положително настроение.