Приятели,

Да ви информирам за срещите с тазгодишните кандидати за депутати, които бяха проведени досега в офиса на ЦНЖ.

Най-напред, на 19.09.2014 г., ни посетиха представители на КП „Десните“ – д-р Илко Семерджиев, г-жа Деница Сачева и г-н Емил Йорданов. Присъстваха и хора с увреждания – Мариана Харизанова, Емилия Кисимова, Аделина Перчеклийска, Таня Николова, Венцислав Йорданов и Капка Панайотова. Срещата беше неформална, разговаряхме за проблемите в сферата на уврежданията, за тотално сбърканите политики и за необходимостта от качествени промени. Дамите и господата от КП „Десните“ споделиха своята загриженост за положението в страната, за това, че промени наистина са необходими и изразиха своята готовност те да бъдат един от проводниците на тези промени. Обещаха да обсъдят нашите предложения, които към всички партии са еднакви и изглеждат така:

„Настояваме политическите партии, участващи в надпреварата през 2014 година за национален парламент да се ангажират с:

I. изработване на изцяло нов и съвременен закон за хората с увреждания, съобразен с принципите и ценностите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и ратифициране в спешен порядък на Факултативния протокол към Конвенцията;

II. приемане на нов механизъм за индивидуална оценка на уврежданията, за предоставяне на технически помощни средства, за осигуряване на достъпна среда и и достъп на хората с увреждания до всички публични услуги – транспорт, здравеопазване, образование, пазар на труда и пр.;

III. изработване и приемане на Закон за лична помощ на хората с увреждания, който да гарантира правото и възможността на всеки човек с телесна зависимост да избира, наема, управлява и освобождава хората, които ще го обслужват, компенсирайки дефицита, предизвикан от увреждането му, без значение къде живее;

IV. промяна в подхода за деинституционализация на деца, младежи и възрастни с увреждания, като се премине към истински форми на услуги в общността, а не към малки институции в рамките на населени места, наречени „услуги в общността от резидентен тип“;

V. промяна в правилата за излъчване на организации с опит и експертиза в правозащитната дейност, които да участват в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който е консултативен орган към Министерски съвет.

Политиките за хора с увреждания е добре да „излязат“ от затворените пространства на специалните ведомства и специализираните институции, за да навлязат в пространството на общия граждански интерес. Това е най-краткият и единствен път за промяна на обществените нагласи и изграждане на нова ценностна система.“

„Десните“ общеха да се консултират в коалицията си и след това да ни върнат обратно решението, което са взели за ангажиране или не с нашите искания.

На 24.09.2014 г. ни посетиха представители на КП БСП Лява България – г-н Бисер Бъчваров и д-р Иванов. Хората с увреждания в България отново бяха представени от непримиримите членове на бойната ни единица – Мариана Харизанова, Ваня Пандиева, Венцислав Йорданов, Митко Николов от Видин, Лиза Бочева, Таня Николова и Емилия Кисимова, като този път се присъединиха и Спаска Давранова и Нина Жишева. И тази среща беше неформална, и на нея се опитахме да убедим господата от необходимостта законодателството в сферата на уврежданията коренно да се промени, но те само бойко ни намекнаха да им дадем властта, а те щели да ни лекуват по по-съвременни и хуманни начини. Когато им предложихме да подпишат горните искания, те категорично отказаха – не били упълномощени да взимат такива решения и нашите искания не били документ. Но все пак накрая склониха поне да го представят на управителния си орган и той да вземе решение.

На 25.09.2014 г., ни посетиха представители на ПП „Движение 21“ – г-жа Зорина Петрова, г-н Данаил Георгиев, г-н Иван Янев, г-н Симеон Славчев, г-жа Лидия Чорбанова и г-жа Павлина Ковачева. От страна на хората с увреждания отново си направиха труда Мариана Харизанова, Ваня Пандиева, Лиза Бочева, Таня Николова, Емилия Кисимова, Капка Панайотова и Нина Жишева. Както и в предишните ни срещи, разговорът беше човешки и ангажиращ – говорихме за същите проблеми, по същите теми, за същите политики. За разлика от предишните, обаче, този път представителите на ПП „Движение 21“ изразиха своята подкрепа на исканията ни, застанаха отговорно зад тях и г-н Данаил Георгиев подписа предложения им документ.

На 29.09.2014 г., ни посетиха представители на ПП „Зелените“ – г-жа Анна Пелова и г-н Борислав Сандов. От страна на хората с увреждания присъстваха Ваня Пандиева, Лиза Бочева, Таня Николова, Емилия Кисимова, Капка Панайотова и Нина Жишева. Както и в предишните ни срещи, разговорът беше човешки и ангажиращ – говорихме за същите проблеми, по същите теми, за същите политики. Зелените твърдо застанаха зад нашите искания, споделиха общо мнение, че без промените, на които държим, истинска промяна не може да има. Останахме приятно изненадани и зарадвани, когато г-н Сандов, от името на ПП „Зелените“, подписа предложения им документ.

Изпратили сме покани и до другите партии, сред които ГЕРБ, Реформаторски блок, ДПС, АБВ, ББЦ, които за сега дори и отказ не са ни пратили. Ние продължаваме да се надяваме и да очакваме среща с тях, тъй като от медии и преса гледаме и четем, че всички те много държат на тясна връзка с народа, убеждават ни в коректност, почтеност и уважение към избирателите си и най-вероятно разчитат на нашите гласове. Все още не искаме да си мислим, че те, както обикновено, са просто кандидати за „слава и власт“, че си имат свои основания да са сигурни в изхода на изборите, че знаят предопределения край.