„Половината инвалидни пенсии са фалшиви”, каза Тотю Младенов вчера. Каза го „на четири очи” с Цветанка Ризова, но го чу цяла България. Добре е, че министърът намира смелост да направи едно толкова непопулярно изказване – това дава надежда, че министърът ще намери смелост да започне радикални реформи в политиките по уврежданията. Лошото е, че изрече една полуистина – повечето инвалидни пенсии са мизерна добавка към дохода на получателите им, но са съвсем законни, господин министър. Причината за това е в системата за оценка на работоспособността и в статуса на така нареченото решение на ТЕЛК.

Всеки човек с някакво заболяване по-сериозно от грип, може да се яви пред някоя териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и да получи „процент загубена работоспособност” – временно или трайно. Когато този процент е над 50, човекът има право на добавка към пенсията, а ако е над 70, 90 или пък 90 с чужда помощ – получава още куп „благини”, които на хората с реални проблеми в ежедневието не вършат особена работа – количка за срок от десет години! Решението на ТЕЛК – макар и обжалваемо от различни субекти – дава всички възможни придобивки на приносителя му: от добавка към пенсията през добавки за интеграция, възможност за получаване на безплатни количка, патерици, бастун, тоалетен стол, синьо картонче за паркиране, достъп до субсидирана заетост, та дори и облекчен режим за плащане на данъци. И какво ли още не. Един документ за всичко! Така инвалидността се е превърнала в инструмент за решаване на битови проблеми, допълване доходите на семействата, добър бизнес за доставчиците на услуги и източник на мощен популизъм. Защото мнозина получават дребни „екстри” за милиони бюджетни левове без никакъв ефект за когото и да било. Освен че бюджетът остава без пари, за да подкрепи онези хора, които не могат да излязат от домовете си, да отидат на училище, на работа или на театър. „Вие знаете ли колко са 10 (десет) лева за моите членове в малките градове и села?”, възкликна с патос и комсомолски плам в погледа една от лидерките на така наречените национално представителни организации.

Ето за това става въпрос, господин министър! А инвалидните пенсии не са фалшиви, защото са регламентирани със закон.