Центърът за независим живот, като организация с дългогодишен опит в проучването на българските политики, отново се нагърби и изследва българската практика в предоставянето на асистентските услуги и придобивките за хората с увреждания, както и процеса на деинституционализацията. Анализите са към своя край и скоро ще бъдат представени на конференция пред обществото.

Тъй като се установи, че проблемите в трите сфери не са малко, решихме да проведем целенасочени дискусии по темите, в които да очертаем основните причини за идентифицираните проблеми, кой и защо е допуснал те да се случат през годините, и какво трябва да се направи за подобряване на тези услуги.

И така, на 13-ти април от 10 часа в хотел “Акорд” в София ще се проведат трите тематични срещи със следните теми и ред:

·         oт 10:00 – 14:00 ч., в голямата конферентна зала. Темата е “Лична помощ за хора с увреждания”

·         от 10:00 – 14:00 ч., в малката зала (за съжаление недостъпна за хора с инвалидни колички). Темата е “Деинституционализацията в България”

·         от 15:00 – 18:00 ч., в голямата конферентна зала. Темата е “Придобивките и техническите помощни средства за хора с увреждания в България”

Срещите се организират от ЦНЖ, по проект „Живот на воля или по чужда воля? – застъпничество за човешки права на хората с уврежданията“, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Срещите са открити и всеки, желаещ да присъства, да се чувства поканен. Поемаме разходите за път и спане. Всеки желаещ да се обади на 02 / 983 25 15 в работен ден.