ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

На основание на протокол от проведено събрание на Управителния съвет на сдружение “Център за независим живот” от 13.08.2022 г., в качеството ви на членове на сдружение “Център за независим живот”

ВИ КАНИМ

от 16:00 часа на 17.09.2022 г. (събота) на адрес – София, ул. „Индже Войвода“ №22, където ще се проведе общо събрание на сдружението при следния дневен ред:

  • Приемане на годишните финансови и съдържателни отчети за 2021 година.
  • Програма за развитието на ЦНЖ.
  • Разни.

Разчитаме на вашето участие.