ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

На основание на протокол от проведено събрание на Управителния съвет на сдружение “Център за независим живот” от 19.12.2021 г., в качеството ви на членове на сдружение “Център за независим живот”

ВИ КАНИМ

от 16:00 часа на 20.01.2022 г. (четвъртък) в офиса на организацията – София, ул. „Екзарх Йосиф“ №60, където ще се проведе извънредно общо събрание на сдружението при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове.
  2. Приемане на годишните финансови и съдържателни отчети за 2018, 2019 и 2020 години.
  3. Избор на нов Управителен съвет.
  4. Промяна в устава на ЦНЖ.
  5. Програма за развитието на ЦНЖ.
  6. Разни.

Разчитаме на вашето участие.