На 26.07.2007 г. Столичният общински съвет прие с пълно единодушие Наредба за асистент за независим живот. Схема на отношения напълно различна от добре познатите личен и социален асистент. Накратко, новото в този установен и успешно прилаган в много европейски страни модел е,

че всеки човек със затруднение в ежедневното обслужване е овластен да направи сам оценка на своите потребности, да защити необходимият му брой часове пред специална комисия, да избира, обучава, а когато е необходимо и да освобождава своите асистенти. Да взима самостятелни решения за своя живот и да носи отговорност за тях. Зад това простичко описание стоят важни отношения на права и задължения, които при правилно “разчитане”, могат да имат благотворен ефект както върху самият човек с увреждане, така и върху неговите близки и роднини.

За да се случи това, хората трябва да знаят. Да познават предизвикателствата и свободата, която ще се отвори пред тях. По този повод Център за независим живот ще предоставя възможност всеки вторник и четвъртък от 14 до 16 ч. за информационно събеседване върху важните въпроси от Наредбата и асистента за независим живот. Срещите ще се състоят в офиса на Център за независим живот – ул. „Екзарх Йосиф” 60. Усилието ще бъде полезно и необходимо за всички, които по свой начин сме докоснати от темата „Хора с увреждания”.

За контакт: Ваня Пандиева – 0887410361