На 22.04.2016 г. проведохме конференция на тема “Живот на воля или по чужда воля?, на която представихме анализите на събраната от екип изследователи информация за три основни сфери, касаещи хората с увреждания – придобивките и техническите помощни средства, асистентските услуги и процеса на денституционализация.

Оказа се, че хората с увреждания въобще НЕ живеят по собствената си воля, а са принудени да се съобразяват с всекиго и с всичко дори за елементарни неща като ходенето до тоалетна например.

Ние, от Център за независим живот, не сме изненадани и се уморихме да го повтаряме през последните години, но за съжалене никой не ни чува. Сега обаче имаме пресни доказателства за твърденията си и няма да спрем да показваме нелицеприятната истина на управляващите – независимо от коя партия са те.

Очаквайте скоро на сайта ни 4-те анализа и дано им стане неприятно на политиците – поне на тези, престрашили се да ги прочетат – и ни изненадат като променят политиките на държавата спрямо хората с увреждания.

лого на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

“Конференцията се проведе по Проект №297/26.05.2015г. – „Живот на воля или по чужда воля? – застъпничество за човешки права на хората с уврежданията“, финансиран по Програмата   за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.” www.ngogrants.bg