На 20 септември Европейската мрежа за независим живот (ENIL), Център за независим живот – София (ЦНЖ), Фондация “Валидност” и Български хелзинкски комитет (БХК) подадоха петиция до Комисията по петиции на Европейския парламент.

Петицията се отнася до планираното използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за изграждане на групови домове за хора с увреждания и възрастни хора, като част от усилията на българското правителство да деинституционализира системата за дългосрочни грижи.

Въпреки че се споменава като пример за „добра практика“, когато става въпрос за деинституционализация на децата от страна на българското правителство и други заинтересовани страни, България постави стотици деца с увреждания в малки институции, вместо да им осигури грижи и подкрепа, базирана на семейството. Между 2007 и 2013 г. България е изградила 140 групови домове за 1 845 деца и планира да продължи изграждането на такива домове за възрастни с увреждания и възрастни хора в настоящия програмен период на ЕСИФ (2014 – 2020 г.).

В петицията предложихме редица действия, които да бъдат предприети от Европейската комисия и българското правителство, за да се гарантира, че българските мерки за деинституционализация са в съответствие с член 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – т.е. да живеят независимо и да бъдат включени в общността.

На 20 февруари, пет месеца след внасянето й, Комисията по петиции информира, че тя попада в правомощията на Комисията. Освен това ни беше казано, че Комитетът е поискал от Европейската комисия „да извърши предварително проучване на различните аспекти на проблема“ въз основа на информацията, която сме предоставили. Комитетът също така изпраща петицията до Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по регионално развитие и бюджети в Европейския парламент за информация.

След като Комитетът получи отговор от Комисията, тя ще продължи разследването. Ще ви държим в течение за напредъка на петицията.

Подкрепете петицията

Петицията вече е достъпна за поддръжници и бихме искали да поканим всички, които са съгласни с нейното съдържание, да покажат своята подкрепа. За да прочетете петицията, моля, следвайте тази връзка.

За да подкрепите петицията, моля, изпълнете следните стъпки:

Създайте си профил на уебсайта на комисията PETI:
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/registration/register#registerFrm

Използвайте идентификационните си данни (потребителско име и парола), за да влезете.

Кликнете върху „Подкрепете петиция“

В полето „Ключова дума“ въведете референтния номер на петицията: 0865/2018

Кликнете върху името на петицията и в долния десен ъгъл кликнете върху бутона: Подкрепете тази петиция

Благодарим ви за вашата подкрепа!