През юни стартира кампанията „Набиране на средства за организиране на пътуващи библиотеки за равен достъп до образование и информация”

На 05.06.2007 г. започнa третият целеви тираж от съвместната кампания „Печелиш и помагаш” на „Еврофутбол” и Държавната парично-предметна лотария- Набиране на средства за организиране на пътуващи библиотеки за равен достъп до образование и информация. Това обявиха на пресконференция на 03.06.2007 г. в БТА представители на партньорите в проекта Капка Панайотова – изп. дир. на Сдружение “Център за независим живот”, Илияна Николова – изп. дир. на Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Елица Иванова- специалист „Връзки с обществеността” в “Еврофутбол”.

Като социално отговорна компания „Еврофутбол” се присъединява към обявената от Европейската комисия и Съвета на Европа „Година на равните възможности” и цялостната политика на Съюза по отношение на интеграцията на хората с увреждания в обществото. През 2007 г. акцентите са за архитектурна достъпност на средата, приобщаващо образование за деца с увреждания, трудова реализация и осигуряване на свободен и подходящ достъп до информация.

Дарителската програма „Печелиш и помагаш” е уникална за България и с още един факт, инициативата е първото в България публично частно партньорство с цел социална инвестиция. Еврофутбол си партнира и с Държавната парично-предметна лотария. Така ефеткът от инвестицията на Еврофутбол се удвоява чрез подкрепата на целевите извънредни тиражи на Държавната лотария.

През юни „Еврофутбол” ще финансира посещение в четири града на пътуваща библиотека със специално оборудване – Гоце Делчев – 21.06, Разград – 26.06, Бургас – 27.06 и Стара Загора – 28.06.2007 г. Голямата цел на българския букмейкър е да се създадат условия за свободен и безпрепятствен достъп на хората с увреждания до ресурсите на библиотеките и информационните центрове в страната, както и да бъде повишена информираността на обществото по проблемите на тази социална група. На пресконференцията бе представен специално оборудван инфобус за хора със зрителни и двигателни затруднения.

Със съдействието на Центъра за независим живот и фондация „Работилница за граждански инициативи” бяха проучени конкретните потребности на библиотеки и информационни центрове в избраните градове. В съответствие със заявените нужди „Еврофутбол” ще осигури средства за оборудване с компютърни конфигурации, скенери, слушалки и др., както и физически достъп до съответните места посредством външна рампа. Фондация „Хоризонти” ще предостави безвъзмездно четяща програма за хора със зрителни увреждания.

По време на посещението на инфобуса във всеки от посочените четири града, ще бъдат проведени хепънинги с игри и забавления, ще бъдат раздавани и награди – например, ролетки, за да се прави достъпността в съответствие с техническите норми, залегнали в Наредба № 6 на МРРБ. Участие ще вземат и театър „Цвете” със спектакъла на кокили „Ние и то”, както и местни изпълнители.

За тиража, който ще приключи на 04.07.2007 г., са отпечатани 500 000 билета с единична цена от 1 лeв. Набраните средства в размер на 11 % от продадените билети ще бъдат предоставени за продължаване на кампанията по организиране на пътуващата библиотека и в други градове на страната.