Отворено писмо до президента – г-н Росен Плевнелиев – от хора с увреждания беше входирано днес в президентството. То е във връзка с евентуални назначения в състава на служебния кабинет на хора, свързани с предишното статукво, които не биха могли да извършат търсената днес промяна.  Подкрепяме г-н Плевнелиев в борбата му и нелеката задача сега да овладее промените в страната и да им даде единна насока – нов обществен договор и взаимно доверие между гражданите и управляващите. Именно затова в състава на новото, макар и временно правителство и консултативния орган към него, не бива да бъдат допускани лица от казионните национално представителни организации, свързани пряко с властта в последните няколко години и довели до изключително тежкото положение на социално изключване за хората с увреждания.                                          

                                                                                       ДО

                                                                                       РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ,

                                                                                       ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Уважаеми господин Президент,

Всички много добре осъзнаваме историческата важност на времето, в което живеем, както и огромната отговорност, която народът, като върховен суверен, стовари върху Вас. Всички очакват от Вас да сформирате служебното правителство, което да води страната ни в този труден момент.

Съзнавайки важността на момента, ние се обръщаме към Вас с тревога и загриженост, но и с разбиране за опасността пред успешното разрешаване на крайно тежката политическа ситуация в страната.  Огромната част от българите  –  самият Вие, родните ни политици, обществени личности, граждани – се обединиха около необходимостта от смяна на системата. И така трябва да бъде, тъй като това, което имахме до вчера, не работеше, теглеше ни назад. Вие сам, в обръщението си към нацията, говорите за активно гражданско общество, което има своите претенции и очаквания към избраните от него представители във властта, което иска и намира форми за участие в осъществяването на важните за държавата дела. Част от това гражданско общество са и българите с увреждания.

Ето защо смятаме, че в правителството, което Вие ще сформирате, не би трябвало да присъстват хора, които пряко или чрез съвещателна функция, са участвали до момента във вземането на политически решения, в това число и в сферата на уврежданията. Такива хора могат само да поддържат статуквото, което в настоящия момент е недопустимо. Убедени сме, че в служебния кабинет, който предстои да сформирате, не бива да намерят място представители на казионни организации и съвети, като Националния съвет за интеграция на хората с увреждания /НСИХУ/, които през изминалото време само са претендирали, че защитават правата на хората с увреждания, разхищавайки огромни средства за поддържането им в изолация и социално изключване. Всеки разумен човек би съзрял нещо нездраво във факта, че в продължение на години в социалната сфера в България цари безхаберие и корупция. За никого не са тайна нищетата и бедността на българите с увреждания, навсякъде може да се види недостъпността на средата, безнадеждното съществуване на стотици хиляди български граждани с увреждания, принудени да живеят в социални заведения.

Ние сме твърдо против хора от „статуквото“ да заемат постове в новия служебен кабинет именно във време на крайна обществена чувствителност към провалилите се във времето на прехода изразходвани личности и имена.

Статуквото, което роди Могилино, продължава да държи огромна част от хората с увреждания в социални институции и далеч от живота в общността, за което съществен принос имат и казионните организации, влизащи в състава на НСИХУ. Всички те са получавали и продължават да получават субсидии за тази своя дейност, без доказателства за легитичност. Затова смятаме, че изборът Ви трябва да падне върху хора с чисто име, добра репутация и компетентност, с които да се спечели общественото доверие.

Господин Президент,

Дълбоко вярваме, че Вашата интуиция и преценка на държавник, който взема важни решения в съдбоносен за България момент ще Ви посочат верния избор. Надяваме се имената на хората в бъдещия служебен кабинет на Р България да са чисти, да са далеч от политическите сделки на последните години – хора, зад които да се обединим за бъдещия коректен обществен договор за родината ни.

 

 

01.03.2013 г,

гр. София                                                   С уважение:

Капка Панайотова – сдружение „Център за

независим живот“, kapkapan@gmail.com

Митко Николов – сдружение „Достоен живот“ –

Видин, mitkonik@gmail.com

Людмила Борисова – сдружение „Ти избираш“ –

Ст. Загора, liari_bevart@abv.bg

Тоня Димитрова – сдружение „Ти избираш“ –

Ст. Загора, tonjad@abv.bg

Веселка Кирова – Каспичан, vesikirova@abv.bg;

Снежана Николова – Бургас, snezha@gbg.bg

Любен Енчев – Каспичан, lubo_49@abv.bg

Милен Петров – Бургас, mimop@abv.bg

Ваня Пандиева – София,

vanya.pandieva@gmail.com

Лиза Бочева – София, liiz@abv.bg

Даниел Дамянов – Видин,

danieldamyanov@abv.bg

Спаска Давранова – София, davranova@abv.bg

Маргарита Цветкова – София,

margozvet@abv.bg

Пламен Генов – Ст. Загора,

pironaga@gmail.com

Даниела Генова – Ст. Загора, dutsi80@abv.bg

Венцислава Николова – София,

panevav@gmail.com

Ива Дойчинова – София, ivadoich@gmail.com

Марияна Харизанова – София,

mahari01@gmail.com

Георги Войнов – София,

georgi.ivov@gmail.com

Мария Димитрова – София,

maria.dimitrova89@gmail.com

Нина Кирилова Жишева – София,

nina_nina1956@yahoo.com