Борбата за права на хората с увреждания е постоянен процес, независимо колко силен или безсилен се чувстваш в момента, каква е политическата ситуация, дали си сам или сте хиляди, дали навън вали или грее слънце, борбата продължава и трябва да продължи.

Ние, от Център за независим живот, продължаваме нашата борба за достоен и независим живот на хората с увреждания в България и въпреки че останахме без Капка Панайотова (а може би точно и заради нея) ще продължим да изискваме от политиците да правят качествени и ефективни политики в сферата на уврежданията. За тази цел, 

за 8-ми пореден път,

събрахме група от 12 българи с увреждания (и техни асистенти и приятели), които да участват в Походът на свободата в Брюксел,

където вече се срещнаха с български евродепутати и представиха проблемите на хората с увреждания в България, обмениха виждания и проблеми с „приятели по съдба“ от всички краища на Европа и участваха в редица семинари, на които се разискват проблемите на хората с увреждания. Утре – 27-ми септември предстои самия Поход на свободата. 

Тази година е по-специален за нас като организация и българи с увреждания, защото колегите от Европейската мрежа за независим живот посветиха тазгодишния Поход на свободата на спомена за основателя на Център за независим живот и бивш изпълнителен директор на Европейската мрежа за независим живот Капка Панайотова, която ни напусна през 2021 г.

Какво е Поход на свободата?

Походът на свободата е една от ключовите кампании на Европейската мрежа за независим живот – провежда се на всеки две години от 2003 г. Предоставя на привържениците на Движението за независим живот възможност да се срещнат с членове на Европейския парламент и да промотират проблемите на правата на човека, както и възможност за споделяне на опит и идеи с колеги от цяла Европа. Първите 6 издания на събитието се проведоха в Страсбург до 2015 г., след което мястото беше променено в Брюксел.

Походът през 2022 г. отново ще се проведе в Брюксел, между 26 и 28 септември, чиято основна тема е „50 г. Независим живот“. Той ще включва редица събития, включително семинари и конференция, а най-важното от тях е протестен поход до Европейския парламент на 27 септември сутринта, където очакваме да се съберат над 200 човека с различни увреждания. 

За това издание на Похода на свободата, заедно с колегите от Европейската мрежа за независим живот, заставаме и ще се борим за постигане на следните изисквания към Европейския съюз, неговите държави-членки и други европейски страни:

  • Подобряване достъпа до услугата „Личен асистент“! – За да се затворят институциите и хората с увреждания да бъдат равноправни граждани на страната си, правителствата трябва да увеличат достъпа им до услуги в общността, особено Лична помощ (ЛП). Всички услуги трябва да се управляват в съответствие с модела на човешките права за увреждания. Нещо което в България е много опорочено като разбиране и дано не ни трябват още 50 г., за да видим резултати. 
  • Край на институционализацията на хора с увреждания! – Има доказателства, че броят на хората с увреждания, живеещи в институции в рамките на ЕС, не е намалял между 2007 г. и 2020 г. Хората с увреждания в цяла Европа смятат, че прилагането на член 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, не е достатъчно добро. Има опасения, че никоя страна не е готова да приложи напълно Конвенцията. България не прави изключение!
  • Адекватно използване на Фондовете на ЕС за подкрепа и услуги в общността! – Комитетът към Конвенцията за правата на хората с увреждания, също така препоръча на ЕС „да засили мониторинга на използването на европейските структурни и инвестиционни фондове“, за да „се гарантира, че те се използват стриктно за развитието на услуги за подкрепа на хора с увреждания в местните общности, а не за преустройство или разширяване на институциите“. Има достатъчно доказателства от различни източници, че ЕС все още инвестира значителни финансови ресурси в институции. А дали в България вече не се подготвяме за следващата Нова (стара) институция?
  • Намаляване на безработицата сред хората с увреждания! – Има голяма разлика в заетостта на хората с увреждания във всички страни от ЕС. Това означава, че хората с увреждания са с много по-голяма вероятност да бъдат безработни, в сравнение с хората без увреждания. В ЕС като цяло 50,6% от хората с увреждания са заети, в сравнение със 74,8% от хората без увреждания. За хората с по-специфични увреждания ситуацията може да бъде още по-лоша. Сред 30 милиона слепи и частично зрящи хора нивото на безработица е 75%. Сред хората с аутизъм само 10% работят. Според изследване, проведено от Европейската мрежа за независим живот от 2020 г., 96% от хората с увреждания и техните организации смятат, че достъпът до пазара на труда е или неадекватен, или изисква подобрение. А ние в България още говорим за квоти за наемане на хора с увреждания…, извинявайте, хора с решения на ТЕЛК.

Ние, от Център за независим живот, заставаме зад тези изисквания и ще се борим с всички средства сега, за да не чакаме още 50 г. за независим живот за хората с увреждания. Започваме с Похода на свободата в Брюксел и ще продължим със срещи с българските политици, за да се борим за по-адекватни политики за хора с увреждания в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания!