От месец март 2009 г. Центърът за независим живот започна работа по проект „Кампания за лична помощ и човешки права на хората с увреждания”. Той се изпълнява в партньорство с фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин. Партньор на проекта е и норвежката организация за хора с увреждания УЛОБА.

Проектът цели оценка на асистентските услуги в България по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” (личен и социален асистент) и по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (социален асистент, домашен помощник и личен асистент).

Основните принципи, по които се изготвя оценката са: социалния модел, независимия живот, живота в общността и личната помощ. Оценката се ръководи от няколко компонента на предоставянето на услугите: 1) асистент, 2) ползвател на услугата, 3) доставчик, 4) публични институции. Тя се изготвя въз основа на преглед и анализ на официални документи (кабинетно проучване), въз основа на информация, предоставена от институциите по ЗДОИ, въз основа на дълбочинни интервюта с представители на различните заинтересовани страни.

Резултатите от проучването целят обективна оценка на предоставяните услуги, на възможностите и предизвикателствата, с които хората с увреждания се срещат при ползването им, както и мотивиране на нуждата от национална политика за личната помощ като инструмент, който хората с увреждания могат да използват, за да водят независим живот.

Оценката на отделните асистентски услуги ще помогне на хората с увреждания по-лесно да се ориентират в тях и по-лесно да изберат тази услуга, която най-точно отговаря на техните стремежи и житейска ситуация.

Проектът „Кампания за лична помощ и човешки права на хората с увреждания” продължава до август 2009 г.