Център за независим живот и Алтер Консулт организират ново и уникално за страната обучение „Обучения за всички – или какво трябва да знаем, когато организираме и провеждаме обучения, в които участват хора с увреждания”.

Обучението е подходящо за всеки, който води или организира групови мероприятия, в които участват различни хора, и иска да направи по-ефективна своята работа.

Обучението предлага информация за основните правила, които са от съществено значение при организирането, провеждането и воденето на различни събития (работни срещи, кръгли маси, курсове, обучения, семинари, конференции и други), в които участват и хора с увреждания.

Обучението е еднодневно и се провежда в петък от 10.00 до 15.00 часа в конферентната зала на Център за независим живот – София, ул. Екзарх Йосиф 60.

Датата на обучението, в която имате възможност да се включите е: 21 септември 2007, петък или 19 октомври 2007, отново петък.

Вашата инвестиция за участие в обучението е 60 лева. За да участвате е необходимо да изпратите своята заявка за участие на ел. поща a.yanina@alterconsult.bg