На 21 юни 2014 година, в офиса на ЦНЖ се състоя обучение „Насоки за работа в центрове за пиър съпорт“, предвидено в рамките на съвмесен проект с Европейската мрежа за независим живот – “Proud, Strong аnd Visible – Promoting the Choice, Control and Participation of Disabled people in Europe”.

В него участваха колеги от България – Лиза Бочева, Ваня Пандиева, Веселка Кирова, Митко Николов, Людмила Борисова, Петко Сталинчев, Стефан Виет, Капка Панайотова, Диляна Денева, Мария Димитрова, Нина Жишева и от Република Македония – Звонко Шаврески, Елена Кочовска и Томислав Ортаковски. По време на обучението потърсихме българския и македонския вариант на израза peer support, говорихме за основните понятия в сферата на уврежданията – независимия живот, личната помощ, деинституционализацията, услугите в общността, колегиалната подкрепа.

В дискусията потвърдихме колко е важно за човека с увреждания да има възможността да избира да живее независимо, да получи лична помощ, технически помощни средства и подкрепа. Потвърдихме и своята увереност, че е изключително необходимо да продължим да работим и да си сътрудничим, за да можем още по-ефективно да въздействаме както на национално, така и на международно ниво върху водените политики в сферата на уврежданията.