Фондация “Манфред Вьорнер” набира хора с увреждания за включване в образователен курс по квалификационна степен „икономист-информатик”.

Като официален партньор на СУ “Св. Климент Охридски”, фондация Манфред Вьорнер участва в провеждането на образователен курс по квалификационна степен „икономист-информатик”, който се изпълнява по проект „Развитие на мрежа от центрове за професионално обучение и квалификация на млади хора с увреждания и на ресурсни учители за интегрирани ученици със специфични образователни потребности”, финансиран по програма ФАР 2003, проект BG2004/006-070.01.01 “Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”.

За целта фондация “Манфред Вьорнер” обявява процедура за набиране на десет потенциални курсисти с увреждания, които да получат нови знания в сферата на икономиката и информационните технологии и комуникация. Планира се курсът да започне през първата седмица на февруари и да приключи в края на месец май, като дневната натовареност на курса ще бъде в рамките на 10 академични часа.

За времето на курса ще бъде осигурен безплатен транспорт от дома на курсистите до мястото на провеждане и обратно. Успешно завършилите курса ще получат диплома за ІІІ степен на професионална квалификация.

Срокът за записване в курса е до края на месец януари 2008 г. За повече информация или записване можете да се свържете с г-жа Надежда Стоянова от фондация “Манфред Вьорнер” на телефон 02/981-06-99 или на електронна поща: stoyanova.mwf@gmail.com