Днес „Група за чист въздух“ внесе обжалване пред Софийския апелативен съд за прекратеното дело по заведените три колективни иска срещу Столичната община за замърсения въздух.

„Формалистичният подход на съда по делото е отказ от достъп до правосъдие. Гражданите имат право на чист въздух, което следва да може да се защити пред съд“, каза адвокат Димо Господинов, който лично внесе обжалването.

Решението на Софийският градски съд (СГС) от 27.10.2017 г. да прекрати делото дойде в ключов за гражданите на София период – началото на зимния сезон, когато традиционно качеството на въздуха се влошава драстично. Само няколко дена след прекратяването на делото в три квартала на София са отчетени стойности над нормата – “Надежда” (2.39 пъти над нормата), “Хиподрума” (1.65), и “Павлово” (1.48).

„Няма ясна тенденция за изчистване на въздуха в София, тъй като за януари и февруари 2017 година средните стойности за фини прахови частици 2,5 са по-високи от тези за 2016, 2015 и 2013. Затова по-скоро да запретнем ръкави и да решаваме проблема“, каза Ивайло Хлебаров от „За Земята – Достъп до правосъдие“.

По повод наближаващия зимен сезон, официалното внасяне на обжалването беше придружено с акция „Зимнина за софиянци“. Буркани с чист въздух от различни места в България се предлагаха пред Съдебната палата, за да могат живеещите в София да се запасят и да има какво да дишат в студените месеци.

„Срамота е, че българският съд, също и общината, изобщо не защитават обществения интерес, особено що се отнася до качеството на въздуха. Качеството на живота е пряко свързано с качеството на въздуха“, добави Христо Илиев от сдружение „Спаси София“.