Днес заедно с нашите приятели от „Спаси София”, “Асоциация Диабет тип 2”, “За Земята – Достъп до правосъдие” и адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и Иван Велов заведохме колективен иск срещу Столична община за нейното поредно бездействие, но този път по въпроси свързани със замърсяването на въздуха.  

Заедно се обединихме под името “Група за чисти въздух” и ще се борим от името на всички живущи, работещи и учащи за липсата на всякакви действия от столицата в периода 2015-2017 г., когато нивото на фини прахови частици е високо, но не се предприемат никакви мерки.

Много са причините, които ни накараха да застанем зад тази кауза, но една от тях е, че хората с увреждания също имат право да дишат чист въздух, защото ние също сме част от всички граждани на Столична община. И също така не е необходимо да се сдобиват с допълнителна астма към увреждането си, защото заедно ще се борим за изпълнение на задълженията за по-чист въздух.  

С исковете искаме от съда три неща: 

  1. Да се установи, че в периода 2015-2017-та година Столична община незаконно е бездействала и не е изпълнила задълженията си по управление и контрол на дейностите по качеството на атмосферния въздух, с което е причинила прекомерното замърсяване. Ако този иск бъде уважен, всеки софиянец, който е претърпял някакви вреди, пряко причинени от мръсния въздух (алергии, диабет, болести на дихателните пътища, обезценка на имот и т.н.), може да поиска обезщетение, позовавайки се на едно такова решение.
  2. Да се задължи Столична община да преустанови незабавно бездействието си и да изпълнява задълженията си по управление и контрол на дейностите по качеството на атмосферния въздух с необходимото качество и грижа.
  3. Да се задължи Столична община, след консултации с граждани и организации, да предприеме подходящи мерки, с които да компенсира увреденият интерес на колектива – да живее в здравословна и благоприятна околна среда. Това могат да са инфраструктурни, социални и други мерки.