СПОРЕД ЗАМ. КМЕТА АЛБЕНА АТАНАСОВА ДОСТЪПНИТЕ УЧИЛИЩА В СОФИЯ БИЛИ 65-70

По повод излъчения от бТВ репортаж на 19 май тази година ЦНЖ иска да каже ИСТИНАТА по въпроса за достъпните училища в София. След двумесечна работа на терен, обучен екип на ЦНЖ направи експертиза за достъпност в 140 училища /от общо 146 общински/. Той показа следното:

– Рампи има в 27 училища – всички отговарят на условията: устойчивост на хлъзгане, наличност на парапет;

– Асансьори има в  4 училища, но само 2 отговарят на условията: достатъчно широка врата, звуков и визуален сигнал;

– Достъпни тоалетни има в 30 училища. Само 25 отговарят на условията: достатъчно широка врата, достатъчно пространство в кабината.По думите на зам. кмета по социалните въпроси Албена Атанасова, достъпните училищата в София са 65-70, напълно достъпни – 3 (т.е. които разполагат и с трите съоръжения като минимум). Очевидно г-жа Атанасова влага в думата „достъпност“ наличието на САМО ЕДНО от трите минимални условия – или тоалетна, или рампа, или асансьор. Това означава, че момчето от репортажа – Иван – може: 

– само да влезе в някое училище, ако има рампа,

– да се качи в класната стая, /ако има и асансьор/ но до момента, в който се наложи да посети тоалетна….после мама да го води вкъщи.Честното назоваване на ИСТИНАТА е, че има 3 достъпни училища – останалите не са! Като хора, отстояващи принципите за независим живот и човешки права на децата с увреждания, настояваме ситуацията да се коментира ЧЕСТНО. Приблизителното назоваване на бройка 65-70 достъпни училища от зам. кмета г-жа Атанасова, говори за непознаване на проблема, а и за неуважение към децата с увреждания и техните родители. ЦНЖ настоява още веднъж зад думата ДОСТЪПНОСТ да стоят изпълнени минималните условия – рампи, асансьори и специални тоалетни. Няма такъв термин като по-достъпни или все-по-достъпни, или горе-долу достъпни. Искаме всички деца да живеят пълноценен живот, а не полу-живот.  Силно впечатление ни направи и „загрижеността и човечността“ на директора на 45 ОУ г-жа Светла Кацарова. Простата логика сочи, че ако тя иска да помогне на Павлина и Иван ще намери начин училището да е достъпно или поне класът му да бъде обучаван в стаи на 1-вия етаж. Толкова е лесно! И не са нужни пари, а сърце и съпричастие.