В четвъртък, 11 декември 2014 г., от 11:00 ч, в Пресклуб НДК беше проведена встъпителната пресконференция по проект “Не увреждай правилата” – кампания за обществена почтеност”, изпълняван от Фондация „Интелдей“, в партньорство с Център за независим живот, и финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“.

Датата за старт на кампанията бе свързана с 10 декември, Международния ден на правата на човека. Поводът е свързан с отдавна приложената в София европейска практика на обозначаване на определени паркоместа за хора със затруднено придвижване и честото неспазване на правилата при паркирането върху тях.

На пресконференцията бяха представени целите и дейностите, предвидени в рамките на кампанията и бяха очертани параметрите на проблема – определените от общината паркоместа за хора с увреждания, правилата за ползването им и злоупотребата с тях.

Представители на Столична община и Център за градска мобилност изразиха подкрепата си в израз на ангажираността на властите към гарантирането на правата на хората с увреждания в София.