Напоследък ставаме все по-често свидетели на сериозни или не чак дотам тежки природни бедствия, тежки климатични условия, пожари. Когато земята затанцува под краката ни, става страшно за всички, всеки търси начин да спаси себе си и близките си. И тук идва един много важен въпрос, който вероятно малто от вас са си задавали – какво се случва в такива моменти с хората с увреждания? По време на бедствие хората с увреждания стават още по-уязвими, по-безпомощни и по-голямо бреме и отговорност за близките си – как се евакуира абсолютно неподвижен човек, отпуснат в легото си, натежал от увреждането? За секунди!

По-долу ви предлагам превод на материал, в който е дадено едно от решенията в САЩ.

 

През 2008 г. рядка зимна буря заравя Портланд, Орегон, под повече от един фут от сняг. Градът е парализиран. Никол Черон е блокирана в дома си в продължение на осем дни. Много хора смятат, че това е сериозно неудобство. За Никол, чиито мускули са твърде слаби, за да поддържат тялото й, тези осем дни са потенциално животозастрашаващи.

Родена с гръбначна мускулна атрофия, генетично заболяване, което прогресивно отслабва мускулите на тялото, Никол разчита изцяло на инвалидна количка и асистенти на пълно работно време за повечето рутинни задачи. Да си сам в продължение на осем дни не е опция. Никол е регистрирана за “Ready Now! External”, програма за обучение за готовност на хора с увреждания при извънредни ситуации, разработена чрез Орегонския офис на Disability and HealthExternal..

„Най-важното нещо, което научих от „Ready Now!“, беше да имаме резервен план в случай на извънредна ситуация“, казва тя. „Когато чух, че идва снежната буря, аз изпратих по електронна поща на всички мои асистенти, за да разбера кой живее близо до мен и ще бъде на разположение. Погрижих се да имам генератор, батерии за инвалидната количка и храна, вода и лекарства за поне една седмица.“

Никол споделя, че обучението е овластяващо и засилва способността й да живее самостоятелно с увреждане. Тя се чувства по-добре информирана за потенциалните рискове, с които хората с увреждания могат да се сблъскат по време на бедствие. Например, клиниките могат да затворят, улиците и тротоарите може да са непроходими, или асистентите да не могат да пътуват.

Сред съветите, които Никол е научила от обучението „Ready Now!“ в Орегон, са:

  • Разработване на резервен план. Информирайте лицата, полагащи грижи за вас, приятели, семейство, съседи или други лица, които биха могли да помогнат по време на извънредна ситуация.
  • Запасете се с храна, вода и всички необходими лекарства, медицински консумативи или оборудване. Набавете достатъчно, за да издържите поне една седмица.
  • Направете списък с информация за контакти при спешни случаи и го дръжте под ръка.
  • Пазете заредена акумулаторна батерия у дома. Тя може да захранва електрически инвалидни колички и друго моторизирано медицинско оборудване, ако има прекъсване на електричеството.
  • Научете повече за алтернативния транспорт и маршрутите.
  • Разберете отговорностите и ограниченията на “първия отговорник” (например членове на местната пожарна служба, на полицията, спешна помощ) по време на бедствие.

“Това обучение показва на хората с увреждания, че те могат да направят повече, за да овладеят положението в криза, отколкото всеки друг може да направи”, казва тя. „Ready Now!“ насърчава хората с увреждания да поемат отговорността за самите себе си.”

 

Превод от английски