С гордост ви представяме нашия нов Наръчник за овластяване на хората с увреждания чрез подкрепа от приятел/връстник с опит. Този наръчник е създаден с мисията да предостави ценни ресурси и насоки за хората с увреждания, като им помогне да намерят подкрепа и вдъхновение в лицето на техни приятели/връстници, които са преминали през подобни предизвикателства.

Наръчникът е предназначен за хора с увреждания, техните семейства и приятели, както и за всеки, който иска да разбере по-добре предизвикателствата и възможностите пред хората с увреждания. Особено полезен е за тези, които искат да разберат повече за механизма за подкрепа от приятел/връстник от опит.

Вярваме, че чрез споделянето на знания и опит можем да създадем по-подкрепяща и разбираща общност. Овластяването на хората с увреждания е ключова стъпка към тяхната независимост и пълноценен живот. Нашият наръчник е важен ресурс в тази посока, предоставяйки нужните инструменти и вдъхновение.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.