Начално компютърно обучение по информационни технологии за хора с увреждания ще се състои на 07 август 2007 г. от 14:00 до 16:00 ч.

Център за независим живот предоставя на всички желаещи системата REDIS INFO за компютърно обучение по информационни технологии. Тази система е разработена специално за хора с увреждания от Софийския университет „Св. Климент Охридски” с участието на Българската асоциация за работа от разстояние – БАРР в рамките на програма „Леонардо да Винчи”.

Системата REDIS INFO е комплект електронни учебни материали, който не изисква никакви предварителни познания по компютри, освен много кратко (за 1 до 2 часа) запознаване с основните функции на компютъра и протичането на обучението. Затова комплектът започва с раздел „Основна компютърна грамотност”, който включва уроци по „Основни части на персоналния компютър”, „Първи стъпки с компютъра” и т.н. Другите три раздела са:

1. „Офис приложения”, включващ „Операционна система”, „Компютърна текстообработка” (Word), ”Електронна таблица” (Excel) и Компютърна презентация” (PowerPoint);
2. ”Интернет приложения”;
3. ”Цифрови изображения”.

Обучението включва уроци и тестове и всеки, който иска да се обучава, може да го извършва напълно самостоятелно в удобни за него време, място и срок, както е при всички системи за електронно обучение (e-learning).

Името REDIS INFO, е съкращение от “IST Re-qualification of Disabled Persons” – „Ре-квалификация по информационни технологии на хора с увреждания”. Системата е насочена преди всичко към хора, които имат познания в дадена предметна област или даже са работили в нея, но не могат да я практикуват поради заболяване, трайно увреждане от транспортно произшествие или друга причина, която не им позволява да се трудят на работното място на работодателя. Компютърните познания, които системата REDIS INFO дава, ще им позволи да работят от дома си или от друго подходящо място, т.е. от разстояние, като използват компютър, Интернет, електронна поща, мобилни устройства и др. Работата от разстояние е възможна за почти всяка дейност, свързана с обработка на информация и е важно средство за приобщаване на хората с увреждания към своята професия.

За целите на обучението са осигурени 10 броя компютърни конфигурации, които ще бъдат предоставени на участниците за домашно ползване.

За записване се обаждайте на 02/ 983 25 15 или ни пишене на e-mail: cil@cil-bg.org Краен срок: 3 август 2007 г.