ОСМИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ 2013 – ПОМОРИЕ

http://silazajivot.com/?page_id=12

„Краен срок: 1 август 2013 г.

Основната дейност на фондация „Сила за живот”(  http://silazajivot.com/ ) е организирането на музикален фестивал на хора с физически проблеми. Фестивалът е форма за преодоляване на социалната изолация на хората в неравностойно положение и постигане на трайното им социално включване и приобщаване към съвременните културни ценности чрез изразните средства на изкуството. Основната мисия на фестивала е нарастване на социалния капитал на обществото, чрез интеграция и реинтеграция на хората с увреждания, към преодоляване на тяхната социална изолация и постигане на трайното им социално включване, водещи до повишаване на обществената им значимост и личностното им самочувствие и приобщаването им към съвременните културни ценности с изразните средства на изкуството.

Чрез фестивала се постига социализиране и включване на хората с увреждания в процеса на създаване на културни ценности чрез развитие на дарбите им и художествено-творческите им заложби за преодоляване на съществуващите за тях ограничения в тази област.

Фестивалът няма конкурсен характер.

За участие във фестивала се допускат талантливи певци, танцьори и инструменталисти с физически увреждания.

Участниците във фестивала се представят с изпълнение по свой избор без ограничение в музикалния жанр – народни песни, поп, рок, джаз, оперно изпълнение, авторски творби, танц или музикална композиция.

Всеки участник трябва да представи предложението си за участие – авторски видео клип до 5 минути, илюстриращ музикалните и артистични способности на изпълнителя (музикална творба, танц, инструментално изпълнение), който се изпраща заедно с копие от решение на ТЕЛК на e-mail: zorido@abv.bg“

Страхотно мероприятие, супер идея, която видимо преследва… някакви „пари за инвалиди“! Иначе защо да не участват и музиканти без увреждания – хората с увреждания не могат да се конкурират с тези без увреждания или последните не искат да се мешат с първите, или нещо трето като причина??? Интересно ми е как организаторите на събитието си представят постигането на своята цел: „…преодоляване на социалната изолация на хората в неравностойно положение и постигане на трайното им социално включване и приобщаване към съвременните културни ценности чрез изразните средства на изкуството.“ Край на цитата. Толкова ли е трудно да се разбере, че с нарочни събития за хора с увреждания нито може да се преодолее „социалната изолация“, нито може да се постигне „трайно социално включване“. Напредничавата идея за социално включване чрез средствата на изкуството предполага съвършено различен, напредничав подход, а не до болка познатото „мечкуване“, но този път не с мечки (те си имат една Бриджит, която не дава всеки да се подиграва с тях), а с хора с увреждания. . .  на нас все ни мажат очите, че като ни показват по тлаки и по седенки колко сме талантливи, въпреки увреждането си, ни правят услуга, социализират ни.  Що за интеграция – да не говорим за социално включване – може да се постигне чрез нарочни, повече изолиращи, отколкото събиращи, събития? Това първо!

Разбира се, че има и второ! Как едно мероприятие за интеграция и реинфорсиране[1] на хора с увреждания да мине само с първо! Те винаги се омазват по няколко пъти. Та второто – защо, питам аз, е необходимо да се прилага и копие от ТЕЛК решение??? Ако няма кандидатът ТЕЛК решение, но може да свири като един Паганини или да пее като Монсерат Кабайе, няма да бъде допуснат ли? Кога тия хора ще разберат, че ТЕЛК-ОВОТО РЕШЕНИЕ НЕ Е И НЕ БИВА ДА БЪДЕ ТРЕТИРАНО КАТО ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ? Ние можем или не можем да пеем, да танцуваме, да свирим, да рисуваме или да пишем книги, защото имаме или нямаме талант, а не защото имаме увреждане. Рей Чарлз и Андреа Бочели са просто талантливи хора, но те не могат да участват във фестивала в Поморие, защото нямат ТЕЛК-ови решения. Каква загуба за сцената на музикалните изкуства.


[1] Сложен термин, който чух от един мастодонт на човешките права в България, член на НСИХУ. За значението, питайте нея J