В края на юни тази година Европейската мрежа за независим живот (ENIL) организира едноседмично обучение за млади хора с увреждания от Европа, което се проведе в Страсбург, Франция. Наименованието на обучението беше „Как да разбираме и да се справяме с многостранната дискриминация, която младите хора с увреждания в Европа срещат“.

Събитието беше подготвено, планирано и изпълнено от екип млади лидери в областта на правата на хората с увреждания – от Великобритания, Унгария, Латвия, Ирландия и България. Основните цели бяха – да се повиши осведомеността на младите хора с увреждания по теми, свързани с дискриминацията, многостранната дискриминация (на база повече от един признак), престъпленията от омраза, както и развитието на умения за лидерство, водене на кампании и застъпничество. Целева група бяха млади, активни хора с увреждания, с познания по английски език на работно ниво и с интерес в участието в подобни международни проекти. Кандидатстваха повече от 80 човека от цяла Европа. Одобрени бяха 19 човека от 11 държави. За радост един от участниците беше българин, който достойно представи страната ни!

Обучителната седмица се проведе в младежкия център на Съвета на Европа в Страсбург – сграда, която не впечатлява с луксозен дизайн, но за сметка на това е изцяло достъпна и удобна за обучения и конференции по въпроси, касаещи младежта в Европа. Персоналът е достатъчно любезен и опитен, за да предразположи и упъти всеки новопристигнал участник, който за първи път попадаше на подобно място.

Както и преди две години, когато Европейската мрежа организира подобно събитие, най-впечатляващи се оказаха самите участниците. Културното разнообразие беше голямо, 11 европейски държави бяха представени (Армения, Грузия, Молдова, България, Великобритания, Сърбия, Румъния, Словения, Италия, Гърция, Босна и Херцеговина); освен това всеки идваше от своята страна с различен опит в застъпничеството за правата на хората с увреждания. Някои бяха активни членове на местни неправителствени организации, други търсеха мотивация и малко смелост, за да бъдат по-дейни и полезни на обществото си, когато се приберат у дома. Всички имаха различни нужди, свързани с достъпността, и осигуряването на такава през цялата седмица беше нелека задача за организационния екип. Осем от участниците ползваха колички, трима бяха незрящи или с нарушено зрение, а един беше глух. Това разнообразие обаче накара участниците да се замислят върху това колко различни можем да бъдем и едновременно с това колко малко неща ни разделят и как може да се работи в екип, когато имаш обща цел.

Присъщо за всички млади хора, участниците в обучението се забавляваха страхотно – както по време на съвместната работа, така и след края на официалната програма всеки ден. Атмосферата беше ведра и приятелска. Официалните презентации бяха малко, заложи се предимно на работа в екип, така че всеки успя да работи с всички останали участници.

Последните два дена фокусът на работата се насочи към крайния резултат от обучението, а именно – кампания с мотото “Think different, think equal”. Буквален превод е трудно да се направи, но смисълът на посланието е да всички да бъдем равни, макар и различни. Гост-експерт беше Крис Шуп – медиен консултант в УНИЦЕФ, с помощта на който се заснеха четири видео клипа – силни и въздействащи, изцяло създадени от самите млади участници. Всеки клип поставя акцент върху различни аспекти на проблемите, които младежите с увреждания срещат в ежедневието си. Видеата могат да бъдат гледани както в YouTube, така и в сайта на Европейската мрежа:

http://www.enil.eu/multimedia/think-different-think-equal-campaign/

Кратко филмче за самото обучение пък може да се види тук:

https://www.youtube.com/watch?v=Kh0KdtlTN48

До колкото повече хора стигнат посланията от кратките филмчета, толкова по-близо ще бъдем до общество, което е толерантно към различния до себе си, което не поставя бариери пред своето бъдеще.